Pocta Henrykovi Jurkowskému

Svetoznámy poľský teatrológ profesor Henryk Jurkowski bol dojatý, keď mu Iveta Škripková z banskobystrického bábkového divadla 18. januára v Poľskom inštitúte v Bratislave pri krste jeho knihy Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí zapálila prskavku ako symbol svetla a odovzdala mu bábku princeznej. Henryk Jurkowski s príznačne poľskou galantnosťou a noblesou poďakoval riaditeľke Divadelného ústavu Silvii Hroncovej, prekladateľkám i redaktorkám za krásnu knihu v slovenskom preklade. Prof. Jurkowski požiadal, aby sa mohol prechádzať počas príhovoru medzi divákmi - s polovičkou z nich v preplnenej sále sa stretáva ako dôverný priateľ už po celé desaťročia. Spomínal, že v minulom storočí osobne poznal tých veľkých svetových tvorcov, o ktorých v knihe písal. Boli jeho priateľmi, no s nádychom smútku dodal, že už odišli. Sadnúť si už musel, keď desiatkam prítomných divadelníkov podpisoval svoju najnovšiu knihu. Až naostatok si mohol pripiť s Vladimírom Predmerským, ktorý sa už roky usiloval vydať slovenský preklad jeho diela. Jurkowski nezaprel v sebe divadelníka, keď tento krst premenil na podvečerný hapenning. Stretnutie malo o to väčší pôvab, že sa konalo v predvečer jeho narodenín: pri jeho vitalite sa rok narodenia 1927 zdá neuveriteľný: už roku 1944 bol účastníkom varšavského povstania. Životu a svetu divadla sa odvďačil pozoruhodným dielom. Je aktom spravodlivosti, ak sa počas banskobystrického bábkového festivalu udeľuje Cena Henryka Jurkowského.    

-ll-