Pocta Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej v Sofii

 

Literárne informačné centrum Bratislava, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Fakulta slavistiky SU – Katedra slovanskej jazykovedy a Zväz bulharsko-slovensko-českého priateľstva v Sofii pripravili Literárny večer slovenských poetiek pod názvom Biele noci s kohútom, Homage à Lýdia Vadkerti-Gavorníková.

Podujatie venované 10. výročiu úmrtia poetky sa uskutočnilo dňa 5.novembra 2009 o 18. hodine na pôde Veľvyslanectva SR v Sofii, za účasti veľvyslanca SR v Sofii Karola Mistríka, konzulky Slávky Benkovej, bulharských prekladateľov Dimitara Stefanova, Antonesa Zvezdinova a študentiek štvrtého ročníka Fakulty slovanských filológií Univerzity sv. Klimenta Ochridskeho v Sofii, ktoré podujatie pretlmočili a prebásnili zo slovenčiny do bulharčiny: Žeňa Stojanová, Slavianka Stojková, Lora Jordanová, Lidia Georgieva, Polina Nikolova a ich lektorka Silvia Lihanová. Do bulharčiny prekladala a literárny večer moderovala Diana Ivanova.

Podujatie sa uskutočnilo dvojjazyčne, v slovenskej aj bulharskej jazykovej mutácii. Slovenskú stranu reprezentovali poetky Elena Hidvéghyová-Yung a Dana Podracká, ktoré čítali z tvorby Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej, interpretovali jej poéziu a prečítali aj básne z vlastnej tvorby.

V početnom publiku boli okrem iných Magdalena Kostova-Panajotova, docentka ruskej literatúry Univerzity Neofita Rilského v Blagoevgrade, Valentin Gešev, vedúci Katedry slovanskej jazykovedy Univerzity sv. Klimenta Ochridskeho v Sofii, bohemistka Margarita Mladenova, ukrajinistka Alena Stamenova-Seizova a mnohí ďalší významní predstavitelia bulharského kultúrneho života.

Prezentácia slovenskej ženskej poézie sa stretla s priaznivým ohlasom a dvojjazyčné slovensko-bulharské preklady sa stanú študijným materiálom pre lektorát slovenského jazyka na sofijskej univerzite. Opätovne sa potvrdilo, že literárna výmena je jednou z najosvedčenejších foriem kultúrnej spolupráce európskych národov.

dp

 

Učinkujúce Dimitar Stefanov, bulharský prekladateľ Karol Mistrík, veľvyslanec SR v Sofii, s tlmočníčkou Publikum