Hosťami bratislavského kníhkupectva Mar­tinus na Obchodnej ulici v Bratislave boli v utorok 21. mája o 18.00 dve známe tváre slovenského literárneho i kultúrneho živo­ta – rozhlasový režisér, dramatik a autor prozaických diel Laco Kerata spolu s Vladom Jančekom, majstrom krátkej formy viacerých literárnych žánrov. Večer sa niesol v duchu oslavy minimalizmu. Obaja spisovatelia ho­vorili o význame krátkych útvarov v súčas­nej literárnej komunikácii. Krátke žánre podľa ich slov poskytujú ideálny priestor na poctivé a hravé písanie, ktoré umožňuje čitateľovi rovnako hravo dotvoriť posolstvo diela podľa vlastného zváženia. Dôkazom pravdivosti týchto tvrdení sú i prezentova­né knihy – Malé domov (2013) od L. Keratu a Kocúrov (2009) od V. Jančeka. Počas besedy mali prítomní možnosť vypočuť si aj lákavú „ochutnávku“ z oboch diel v recitačnom po­daní autorov…