Pred pár dňami nám do poštovej schránky prišiel veľmi milý list od bývalého maďarského štipendistu Vyšehradského literárneho štipendia Czinkiho Ferenca, ktorý v Bratislave strávil mesiac a pol na jar roku 2014. Poďakovanie sa týka aj vtedajšej koordinátorky, ktorou bola pani Ina Martinová. List si môžete prečítať nižšie, stačí naň kliknúť: