Poézia v meste baníkov ... a básnikov

V Banskej Štiavnici sa uskutočnil 19. – 21. augusta druhý ročník európskeho festivalu poézie, divadla a hudby Cap a l' Est

Tri dni patrilo naše historické banícke mesto básnikom z Grécka, Rumunska, Česka, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Maďarska, Poľska, umelcom z Francúzska a všetkým účinkujúcim v programoch druhého ročníka festivalu Cap a l' Est. Festival slávnostne otvorilo poetické predstavenie Svetlo v tme, pásmo komponované z tvorby slovenských autoriek Mily Haugovej, Viery Prokešovej, Dany Podrackej, Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej, Anny Ondrejkovej, Nory Ružičkovej, Jany Bodnárovej a Margity Dobrovičovej. Verše v slovenčine a vo francúzštine, v preklade Jeanine Baude, Arlette Cornevinovej a Miroslavy Vallovej, interpretovali v réžii Petra Gábora štiavnické rodáčky sestry Emília a Magda Vášáryové.

Druhý festivalový deň patril zväčša poľskej poézii a dráme. Na popoludňajšom stretnutí s poľskými básnikmi sa predstavili Krystyna Rodowská, Antoni Pawlak, ktorý zaujal politicky motivovanými básňami s hlbokým humánnym posolstvom, a Artur Szlosarek, autor žijúci striedavo v Poľsku a Nemecku.

Úryvky z prvej hry Tadeusza Rozewicza Svedkovia alebo Naša malá stabilizácia a z jeho básní predniesli Jean-Luc Debattice, Michel de Maulne, Tonka Miklíková a Peter Gábor vo francúzštine a v slovenčine. Večerné predstavenie Ľudského hlasu Jeana Cocteaua v podaní Zuzany Bydžovskej prijalo publikum s nadšením.

Účastníci festivalu si pripomenuli banícke tradície mesta predstavením, ktoré uviedli v šachte Bartolomej. Svoju tvorbu tu predstavili mladí básnici z Rumunska – Simona Popescu, Alexandru Matei, Sorin Ghergut, z Moldavska Irina Nechit, z Bulharska Aksinia Mihailova, Dostena Lavergne-Anguleova a z Maďarska Krisztina Toth.

V popoludňajšom programe venovanom českej a slovenskej poézii, ktorého hosťom bola francúzska poetka a prekladateľka našej poézie Jeanine Baude, reprezentovala českú poéziu členka surrealistickej skupiny Alena Nádvorníková. Čítala svoje verše z najnovšieho francúzsko-českého výberu Anebo ne / Ou bien non v origináli a vo francúzskom preklade Petra Krála. Albert Marenčin, predstaviteľ slovenského surrealizmu, prečítal svoju báseň Jazyk a komunikácia a na záver pridal krátku báseň, ktorá vznikla práve počas tohto festivalu. Ako protipól vyvažujúci intelektuálne surrealistické verše vyznela poézia Jozefa Mihalkoviča, ale aj jeho rozprávanie o sebe, ktoré malo takisto svoje poetické čaro. K rôznorodosti tohto predstavenia prispel moravský básnik Pavel Kolmačka.

Za zlatý klinec festivalu možno označiť záverečné predstavenie Ja, François Villon s protagonistom Michelom de Maulnom. Hlavný iniciátor festivalu, neskrotný nadšenec poézie, veľký obdivovateľ Slovenska a najmä Banskej Štiavnice, riaditeľ Molièrovho divadla v Paríži svojím výkonom na javisku vzdal hold majstrovstvu poézie majstrovstvom hereckej interpretácie. Do predstavenia bol harmonicky včlenený simultánny preklad Villonových veršov od Jána Smreka, ktorý na rovnakej profesionálnej úrovni ako hlavný predstaviteľ predniesla nitrianska herečka Adela Gáborová.

–báb–