Pomoc ukrajinským autorkám a autorom.

LITA, autorská spoločnosť vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v ťažkej životnej situácii ukrajinským autorkám a autorom na úteku pred vojnou. V rámci výzvy s názvom #kolegiaLITA chce poskytnúť priamu a adresnú jednorazovú finančnú pomoc ukrajinským autorkám a autorom, ktorí museli opustiť svoje domovy a našli útočisko na Slovensku.

V rámci mimoriadnej výzvy vyčlenili Výbor LITA a riaditeľka LITA čiastku vo výške 50 100 eur. Tie rozdistribuujeme medzi autorky a autorov v podobe jednorazových príspevkov vo výške 300 eur.

O jednorazový príspevok sa môžu uchádzať autori a autorky z oblasti literatúry, audiovízie, divadla a výtvarného umenia aj študentky a študenti odborov zameraných na tvorbu v týchto oblastiach.

 

Výzva je určená autorkám, autorom aj študentkám a študentom odborov so zameraním na tvorbu starším ako 18 rokov, ktorí sú držiteľmi dokladu o dočasnom útočisku na Slovensku.

Žiadosť o poskytnutie príspevku si môžu podať:

- autori (fyzické osoby) z oblasti literatúry, divadla, audiovízie a výtvarného umenia, občania Ukrajiny, ktorí v dôsledku vypuknutia vojenského konfliktu ušli na Slovensko a ktorí sú držiteľmi potvrdenia o dočasnom útočisku

- študenti odborov so zameraním na tvorbu literárnych, divadelných, filmových, televíznych a rozhlasových diel alebo diel výtvarného umenia (fyzické osoby), občania Ukrajiny, ktorí v dôsledku vypuknutia vojenského konfliktu ušli na Slovensko a ktorí sú držiteľmi potvrdenia o dočasnom útočisku

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze.