Popoludnia v libresse

Popoludnie venované literárnemu dielu Oskára Čepana v libresse kníhkupectva akademického vydavateľstva Veda na Štefánikovej ul. č. 3 v Bratislave  20. mája odštartovalo plánovaný cyklus stretnutí. Na otváracie podujatie nevybrali osobnosť O. Čepana  náhodne,  ale pri príležitosti vydania 4. zväzku výberu z diela Literárnoteoretické state. Neformálne stretnutie, ktoré zorganizovalo kníhkupectvo Veda, vydavateľstva SAV a Ústav slovenskej literatúry SAV, moderoval literárny vedec Peter Zajac. Zúčastnili sa na ňom literárni vedci, spolupracovníci, editori, vysokoškolskí pedagógovia, výtvarníci, archeológ, priatelia i vzácni hostia – rodina O. Čepana a minister kultúry SR Rudolf Chmel.

Pripomenuli si Oskára Čepana ako literárneho historika, teoretika, esejistu, editora, avantgardného kritika umenia, tvorcu umeleckých koláží (na jeho počesť sa každoročne udeľuje Cena Oskára Čepana), uznávaného archeológa-amatéra, ktorý objavil viacero lokalít a zanechal bohaté zbierky nálezov v Slovenskom národnom múzeu (zväčša doteraz ešte nespracované). Jeho literárnovedné dielo reprezentujú rozsiahle syntetické diela Rozklad romantizmu v Dejinách slovenskej literatúry III. a  Próza v DSLV., monografia Kukučínove epické istoty, syntetická práca Stimuly realizmu, Kontúry naturizmu, avantgardné prehodnocovanie literárnej minulosti Literárne bagately či ďalšie edičné činy, autorské heslá do slovníkov a encyklopédií. Editori jednotlivých zväzkov výberu z diela  – P. Zajac, M. Mikulová, E. Jenčíková a M. Šútovec hovorili o práci nad rukopisnou pozostalosťou O. Čepana. Jeho literárna metodológia je dodnes neprekonaná a literárnohistorické a literárnoteoretické dielo má čo povedať aj súčasnej mladej generácii. Pri zrode projektu výberu z diela stála manželka vedca Nadežda Čepanová, ktorá bola spolueditorkou i redaktorkou prác a doplnila viaceré vystúpenia či spomienky prítomných. Vo vydavateľstve Veda vyjde ešte jeden zväzok výberu z diela O. Čepana.

V  libresse bola zároveň aj výstava kníh O. Čepana, ukážky z jeho z korešpondencie a archívne dokumenty z pozostalosti z literárneho archívu  Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktoré spestrovali fotografie z rodinného archívu.

Vydavateľstvo SAV Veda venovalo do našej súťaže Literárne dejiny a literárna veda Oskára Čepana. Kupón vydavateľstva SAV Veda z 11. s. zašlite do redakcie  do 23. júna.                                           

 Lýdia Čelková