POVIEDKA 2009

Hlavnú cenu POVIEDKA 2009 Datalock získal Ján Masár s poviedkou Scalea. Druhé miesto patrí Jurajovi Štubnerovi za poviedku Naozaj a na treťom mieste sa umiestnila Slovenská chrípka od Jána Babaríka.

Do súťaže sa zapojilo 264 autorov. Práce posudzovala porota, ktorej predsedal Peter Šulej, ktorá. rozhodla o udelení troch cien a siedmich prémií pre poviedky, ktoré vyjdú knižne.