Pozvanie na MKV v Prahe - SVĚT KNIHY 2002
LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM BRATISLAVA

Vás pozýva na návštevu národnej knižnej expozície SR v stánku S 113

 

na 8. medzinárodnom knižnom veľtrhu SVĚT KNIHY 2002
v dňoch 9. -12. mája 2002
na Výstavisku v Holešoviciach (Praha 8)

Národný knižný stánok je umiestnený v strednej hale Priemyselného paláca a bude v ňom vystavených vyše 500 titulov z produkcie 40 slovenských vydavateľstiev

Zároveň Vás pozývame na sprievodný program národnej expozície SR

Program prezentácie slovenských autorov, kníh a hostí

PIATOK 10. mája 2002, 16.00 - 17.30 hod.
Veľká sála SLOVENSKÉ LITERÁRNE DOTYKY

Jozef LEIKERT, básnik, autor literatúry faktu: Zákulisie slov; Zámlky
- hostia: J. Kocourek, J. Štróblová
Jaroslav REZNÍK, básnik, literárny historik: Túry do literatúry
- Juraj Heger, riaditeľ Vydavateľstva SLOVART
Vladimír PETRÍK, literárny vedec a historik: Slovensko a jeho literatúra
Alexander HALVONÍK, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slov. spisovateľov: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia; S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry I. - II. diel
Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ: Mama pre Veroniku
Paula SABOLOVÁ: Drahý Andrej (v češtine: Komu daruješ svou noc)
Ladislav JANIGA: Návrat do hôr - vydavateľstvo DAJAMA

Moderuje redaktorka Slovenského rozhlasu Hana BERANOVÁ
Hudobné predely Antonín GONDOLÁN

 


 

SOBOTA 11. mája 2002, 12.00 - 12.50 hod.
Prednášková sála (balkón) PRAŽSKÉ INŠPIRÁCIE

Vladimír PETRÍK predstavuje slovakistu E. CHAROUSA
a jeho knihu Pražské inspirace v zrcadle slovenské literatury
Dagmar GREGOROVÁ a jej Dopisy z manželství
(spomienky dcéry J. G. Tajovského)
Ladislav BALLEK - úryvok z eseje inšpirovanej Prahou

Program pripravený v spolupráci so Slovensko-českým klubom v Prahe
Moderuje Naďa VOKUŠOVÁ