Práve vyšla kniha Júliusa Pašteku Takto som ich poznal

Profesor Július Pašteka spomína na osobnosti, pôsobiace na našej kultúrnej scéne najmä v druhej polovici 20. storočia. Životné príbehy, zaznamenané svojskou optikou vzdelaného intelektuála, zároveň vytvárajú obraz kultúrnej scény zložitého 20. storočia, ukazujú radosť z tvorby aj politický tlak vyvíjaný na umelcov a vedcov. V knihe Takto som ich poznal na stretnutie s čitateľom čakajú Jozef Ambruš, Mikuláš Bakoš, Oskár Čepan, Jozef Felix, Ľudovít Fulla, Ladislav Hanus, Ján Jozef Hudák, Zora Jesenská, Ján Jamnický, Ján Komorovský, Ján Chryzostom Korec, Ivan Krasko, Nora Krausová, rodená Beniaková, Štefan Krčméry, Emil Boleslav Lukáč, Alexander Matuška, František Mikloško, Andrej Mráz, Rudolf Mrlian, Jan Mukařovský, Karol Rosenbaum, Martin Slivka, Pavol Strauss, Karol Strmeň, Stanislav Šmatlák, Dominik Tatarka, Viliam Turčány, Milo Urban, Marian Váross, František Votruba, Ľudo Zúbek, Andrej Žarnov.

Knihu si môžete výhodne kúpiť v Knihách LIC na Námestí SNP 12 v Bratislave aj v internetovom kníhkupectve