Prezentácia historického fondu

 Slovenská pedagogická knižnica prezentuje na výstave Bratislavské tlačiarne v 17. - 18. storočí ukážky zo svojho historického fondu, ktorý o. i. obsahuje 140 exemplárov knižnej produkcie bratislavských tlačiarní. Sú to cirkevné, historické, právnické, zdravotnícke i jazykovedné práce. Vystavená kolekcia predstavuje najkrajšie diela kníhtlačiarskeho remesla v období osvietenstva na Slovensku, ktoré prispeli k rozvoju vzdelanosti v Uhorsku.

       Na výstave nájdeme zo 17. storočia práce z Jezuitskej kníhtlačiarne, ktorá od roku 1623 pôsobila na území Bratislavy 29 rokov. Knihy z 18. storočia dokumentujú činnosť viacerých tlačiarní – J. P. Royera, J. M. Landerera, F. A. Patzka, Š. P. Webera a A. Lőweho.

    Výstava je prístupná verejnosti v knižnici v priestoroch študovne historických tlačí do 28. apríla.