Turci v Uhorsku

V stredu 11. januára v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave predstavilo Literárne informačné centrum 1. časť VII. zväzku Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov Turci v Uhorsku. Jej autormi sú Viliam Čičaj, Eva Frimmová, Jitka Madarásová, Maroš Mačuha, Ivan Mrva, Igor Graus, Miroslav Kamenický, Jana Skladaná, Blanka Szeghyová, Michal Duchoň, Michal Bada, Mária Kohútová. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje materiály z obdobia po bitke pri Moháči (1526)  až po rok 1608 (mier s Bočkajom). V tomto dôležitom období našich národných dejín sa územie Slovenska dostáva do bezprostredného susedstva s Osmanskou ríšou, a stáva sa tak politickým a ekonomickým strediskom kráľovského Uhorska. Nechýbajú ani dokumenty z obdobia tureckej expanzie, prvého stavovského povstania, zmien v šľachtickom hospodárení a ekonomickej migrácie. Publikáciu dopĺňa rozsiahly ilustračný materiál.

-r-