Prezentácia knihy Dušana Dušeka Pešo do neba

Dňa 16. 6. 2003 sa v Mozartovej sále Rakúskeho veľvyslanectva uskutočnila prezentácia knihy Dušana Dušeka Pešo do neba v nemčine. V nemeckom preklade Johannesa Eignera ju pod názvom ZU FUSS IN DEN HIMMEL vydalo vydavateľstvo Wieser Verlag v Rakúsku. Jedným zo sponzorov, ktorí vydanie podporili, bolo aj Literárne informačné centrum - Komisia SLOLIA. Profesionálne na vysokej úrovni pripravenú knihu predstavil vydavateľ pán Lojze Wieser osobne. Ukážky z nej striedavo v slovenčine a v nemčine nečítali profesionálni herci, ale zato práve tí dvaja najpovolanejší: autor D. Dušek a prekladateľ J. Eigner. Početné a veľmi pozorné publikum vysoko ocenilo, že texty boli prednesené skutočne "so srdcom", a odmenilo úspešnú prezentáciu, ktorú doplnil umelecký spev záhoráckych ľudových piesní, úprimným potleskom.

Dňa 17. 6. 2003 sa v priestoroch LIC uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa LIC A. Halvoníka s vydavateľom p. L. Wieserom týkajúce sa ďalšej spolupráce. Odzneli na ňom návrhy a námety na zaujímavé projekty. Pôjde najmä o vydávanie ďalších diel slovenských autorov, ale vo výhľade je aj spolupráca na literárno-historicko-geografických dielach.