Prezentácia nového časopisu pre krajanov

Slovensko-český klub, občianske združenie so sídlom v Prahe, a Slovenské centrum PEN-klubu uskutočnilo 11. októbra 2001 v útulných priestoroch Klubu spisovateľov v Bratislave slávnostnú prezentáciu pri príležitosti vzniku nového projektu - internetového magazínu ČESKÝ A SLOVENSKÝ SVET.
           Šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky Naďa Vokušová a jej zástupca Vladimír Skalský predstavili prítomným svoj nový internetový projekt ako denne aktualizovaný časopis, určený krajanom žijúcim po celom svete, vrátane Čechov na Slovensku a Slovákov v Česku. Magazín krajanov pôsobí na adrese http://svet.czsk.net.

Predseda SC PEN Gustáv Murín zároveň informoval, že aj Slovenské centrum PEN-klubu už má svoju webovskú stránku, ktorá je zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Nájdete na adrese http://www.scpen.sk.

 

A. Matuška 

 

Slovensko-český klub
 

 Slovensko-český klub je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete roku 1996 a ktorého cieľom je udržiavať a zvyšovať úroveň česko-slovenských vzťahov v najširšom zmysle tohto slovného spojenia a prehlbovať identitu vyše tristotisícovej slovenskej menšiny v Českej republike. Členmi Slovensko-českého klubu sú predovšetkým osobnosti spoločenského a kultúrneho života v ČR i SR, ako aj z radov slovenskej komunity v Česku.
           Slovensko-český klub vydáva mesačník Slovenské dotyky, magazín Slovákov v ČR. Od októbra 2001 klub prevádzkuje denne aktualizovaný spravodajský a publicistický server pre krajanov - Český a slovenský svet.
           Slovensko-český klub má webovú stránku na adrese http://www.czsk.net.

 


 

Slovenské dotyky, magazín Slovákov v ČR

 
Časopis Slovenské dotyky vychádza pod týmto názvom od roku 1996, avšak redakčný kolektív nadväzuje na dlhšiu tradíciu. Neobmedzuje sa iba na slovenskú tematiku v ČR, hoci je neobyčajne rozsiahla a zaujímavá, ale venuje sa česko-slovenským vzťahom vo všetkých oblastiach. Tento mesačník pútavým spôsobom predstavuje osobnosti, život a práca ktorých sú spojené s oboma našimi krajinami. Mapuje život spoločnosti v ČR a SR, vrátane politiky, histórie, legislatívy, medzištátnych vzťahov, neziskového sektoru či školstva. Veľmi podrobne sa venuje česko-slovenským kultúrnym vzťahom, nech už ide o divadlo, film, hudbu alebo slovesné umenie. Tradíciou sa už stalo vydávanie prílohy Literárne dotyky, ktorá si získala značnú prestíž v českej i slovenskej spisovateľskej obci.
           Slovenské dotyky vykazujú najvyšší náklad i čítanosť zo všetkých menšinových časopisov v ČR i zo všetkých slovenských periodík v zahraničí. Vychádza s podporou vlády ČR, osobný finančný dar venoval na jeho vydávanie aj prezident Václav Havel. Časopis získal tiež granty Európskej únie v rámci programu PHARE, MK SR a Literárneho informačného centra v Bratislave.
           Šéfredaktorkou Slovenských dotykov je od vzniku tohto časopisu predsedníčka Slovensko-českého klubu Naďa Vokušová, jej zástupcom je Vladimír Skalský. Na čele veľmi reprezentatívnej redakčnej rady stojí už niekoľko rokov spisovateľ Ladislav Ballek, ktorý sa v marci 2001 stal veľvyslancom SR v ČR.
           Magazín Slovenské dotyky nájdete na adrese
           http://dotyky.czsk.net.