Slovenské knižky pod Eifelovkou

Čestné miesto na tohtoročnom Salon du Livre organizátori nepridelili jednej krajine, ale v rámci Roka frankofónie ho zaujala práve francúzština. Zámerom organizátorov bolo ukázať, koľko rozličných kultúr, myšlienkových posolstiev, etnických a národných skupín, rás, ale aj individuálnych osudov dokáže spojiť jeden jazyk a umožniť im, aby sa vzájomne lepšie spoznali. Od 17. do 22. marca 2006 sa na parížskom výstavisku Porte de Versailles v Hale 1 mohli návštevníci stretnúť so štyridsiatimi oficiálne pozvanými frankofónnymi autormi z piatich kontinentov. Hoci Slovensko je frankofónnou krajinou, medzi štyridsiatkou čestných hostí sme svojho autora nemali. Z našich susedov dostali oficiálne pozvanie od francúzskeho ministerstva kultúry na 26. ročník Salon du Livre len Agota Kristof z Maďarska a Grzegorz Rosinski z Poľska. Medzi 1200 vystavovateľmi z 35 krajín na celkovej ploche 45 tisíc štvorcových metrov sa pokúšali získať záujem publika aj knižky zo Slovenska v našom národnom stánku na ploche 12 m2. Na našej spoločnej  národnej expozícii sa zúčastnilo 20 vydavateľstiev s vyše 250 titulmi. Hoci v takomto číselnom porovnaní  pôsobí prezentácia slovenskej knižnej produkcie len ako malý ostrovček v mori, predsa má jej zastúpenie na takomto fóre nepopierateľný význam. Ešte vlani sa bežní návštevníci v našom stánku zaujímali len o turistických sprievodcov, prekladové slovníky a učebnice slovenčiny pre cudzincov, tento rok ich už  zaujímali aj publikácie o našej histórii, ale aj beletria preložená do francúzštiny. K postupnému prenikaniu do povedomia francúzskych čitateľov zatiaľ musia významne prispievať sprievodné akcie. Ako všade na svete aj tu platí, že nestačí knižku vydať a dostať ju do distribučnej siete, ale treba ju prezentovať na mnohých miestach medzi rozličnými skupinami potenciálnych čitateľov. K takémuto vytváraniu zázemia našej literatúry na francúzskej pôde mali prispieť  sprievodné akcie, ktoré pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským kultúrnym inštitútom v Paríži. Deň po slávnostnom otvorení Salonu, na ktorom sa zúčastnila aj veľvyslankyňa SR vo Francúzsku Mária Krásnohorská, sa v parížskej historickej štvrti Marais v Maison Marie Touchet uskutočnil poetický večer, takisto za prítomnosti našej veľvyslankyne. Francúzska poetka Jeanine Baude na ňom predstavila najnovšiu tvorbu Márie Ferenčuhovej, autorky básnickej zbierky Skryté titulky (vyd. Drewo a srd 2003), prekladateľky a filmovej vedkyne. Pri výklade básnických obrazov Márie Ferenčuhovej sa Jeanin Baude neubránila porovnávaniu s vytváraním vlastných obrazov. Zaujímavé bolo sledovať zvukovú stránku veršov vo francúzštine v podaní francúzskej poetky a v slovenčine v autorkinom prednese.

V INALCO (L´Institut National des Langues et Civilisations Orientales) sa popoludní 20. marca zišli poslucháči slovenčiny, ale aj iných slovanských jazykov na prezentácii dvojjazyčného vydania knihy cestovných čŕt Gustáva Murína Le Monde est petit / Svet je malý, ktorú pod vedením Diany Lemay preložili poslucháči tejto školy. Úvod ku knižke napísal profesor a literárny kritik Valér Mikula, ktorý v tomto čase pôsobí ako prednášajúci na INALCO. Okrem autora Gustáva Murína, Valéra Mikulu a prekladateľov Diany Lemay, Patrica Boudarda, Antoina Ehreta a Mattieua Guinarda sa na prezentácii zúčastnila aj vydavateľka Christiane Thiollier z vydavateľstva Langues & Mondes l´Asiathéque. Zaujímavá diskusia o úskaliach prekladu zo slovenčiny a o tom, čo Francúzov priťahuje na slovenskej literatúre, pokračovala príjemným večerom priamo u vydavateľov, manželov Thiollierovcov, neďaleko známeho Moulin Rouge.

O multikultúrnosti v stredoeurópskom priestore diskutovali pred pomerne početným publikom večer 21. marca v sále Agora na výstavisku divadelný kritik Miloš Mistrík, riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV, ktorý o herectve prednášal aj na parížskej Sorbonne,  profesor slavistiky Xavier Galmiche na Univerzite Paris-IV Sorbonne, a poetky a prekladateľky Jeanine Baude a Mária Ferenčuhová.

–báb–