V Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave pripravilo Vydavateľstvo Michala Vaška z Prešova 30. mája prezentáciu dvoch kníh. Jednou z nich bola monografia o výtvarníčke Eve Cisárovej Minárikovej (1945), ktorú napísala Eva SIKOROVÁ. Na podujatí hovorila o jej význame pre slovenskú kultúru, o jej priekopníctve v tom, že v textilnej tvorbe začala uplatňovať a presadzovať nové technológie, angažovala sa pri zachovávaní tradičných hodnôt textilných remeselných výrobkov.

Knižka Desať spravodlivých (Ľudia, knihy, dokumenty 1985 – 2010) je súborom úvah a vystúpení významnej osobnosti slovenskej spoločnosti a najnovších ponovembrových dejín – Františka MIKLOŠKA. Knihu uviedol bývalý disident a autorov dlhoročný blízky spolupracovník, rímskokatolícky kňaz Emil Váni. Vyzdvihol Mikloškove spoločenské a kultúrne aktivity, ako aj jeho pozoruhodné pôsobenie na kultúrnu klímu v našej spoločnosti. Práve v deň prezentácie obidvoch kníh oslávila významné životné jubileum zástupkyňa Vydavateľstva Michala Vaška Gabriela Smolíková. Za všetkých spolupracovníkov a autorov kníh, pri ktorých zrode stála, jej zablahoželal František Mikloško.