Prijímanie pod obojím

Takto poeticky pokrstil Marián Hatala podujatie, ktoré sa konalo 11. októbra v priestoroch presťahovanej Astorky na Námestí SNP v Bratislave. V komornej, nedbalo bohémskej atmosfére sa zišli milovníci slova a obrazu. Maľované básne, písané obrazy bol podtitul akcie, ktorá ponúkala viac ako len možnosť vychutnať splynutie maliarskych a pisateľských fantázií. V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom prezentovali svoje diela “preložené” do malieb traja rakúski a traja slovenskí autori. Nešlo teda len o prekonanie hraníc v rámci umenia, ale aj medzi susednými krajinami. Rakúski spisovatelia Christine HUBEROVÁ, Manfred CHOBOT a Hans RAIMUND “z druhého, ale príbuzného brehu” sa spolu s domácimi Danielom HEVIEROM, Ivanom ŠTRPKOM a Mariánom HATALOM usilovali preklenúť prozaické stránky poézie, ako sú demonštrované trampoty pri preklade slovných hračiek, ale aj kultúrne rozdiely medzi dvoma blízko vzdialenými krajinami. Úprimné pocity z prečítanej poézie preniesli na plátno výtvarníčky Helga CMELKA z Rakúska a Slovenka Gabriela MEDVEĎOVÁ. Napriek vďačnému a určite priaznivo naklonenému publiku prvý potlesk patril až Danielovi Hevierovi za báseň zo zbierky Sonety pre skínov, “pomstu” neobľúbenému rapu. Prinajmenšom zaujímavé bolo aj pretransformovanie básní Manfreda Chobota Taká žena Proč sú všecky hviezdy modré z viedenského dialektu do záhoráčtiny, ktoré má na svedomí Hatala. Viac či menej pochopené výtvarné kreácie boli nepochybne najlepšou cestou k poznaniu, že umenie si poradí s hranicami akéhokoľvek druhu, hoci po dvoch príjemne strávených hodinách sa ponúkala otázka, či medzi prítomnými vôbec nejaké existovali.

Edita Treščáková