Vyhlásenie programu na podporu vydávania kníh

formou bezúročnej pôžičky a podpory pre vydavateľov na rok 2005

Peniaze nesmú byť problém pri vydávaní úspešnej knihy

Združenie Index ponúka vydavateľom poskytnutie krátkodobej bezúročnej pôžičky na prefinancovanie polygrafických nákladov vo výške do 100 000,- Sk na jeden titul.

Združenie Index podporí v roku 2005 dva projekty zamerané na vydanie knihy pre deti vo výške do 50 000,- Sk.

O pôžičku sa možno uchádzať so žiadosťou na adrese:

Združenie Index

Jelenia 6

811 05 Bratislava

alebo na e-mailovú adresu: marencin@nextra.sk