OZ literarnyklub.sk zorganizovalo 26. februára v priestore súčasnej kultúry A4 v bratislavskej budove YMCA už druhý ročník medzinárodného literárneho projektu Pulz Vyšehradskej štvorky a prezentáciu rovnomenného zborníka. V rámci podu jatia predstavili svoju tvorbu mladí autori z krajín V4: Ákos Molnár z Maďarska, Konrad Góra z Poľska, Bára Gregorová (na foto vľavo) a Natálie Paterová (na foto vpravo) z Českej republiky. Slovensko reprezentovala víťazka súťaže Básne 2012 Mirka Ábelová a prozaik Peter Balko (na foto v strede). Literárny večer zavŕšil koncert rapera Beneho, ktorý predstavil svoj aktuálny album Spam poetry.