Román 2006 Slovak Telekom

Hlavnú cenu a honorovanú autorskú zmluvu na vydanie románu v hodnote 200 000 Sk získal román Námestie kozmonautov, ktorý napísal Viliam Klimáček (nar. 1958, Bratislava), známy dramatik a spisovateľ.

Román Hlava nehlava napísala Michaela Rosová (nar. 1984 zo Senice) a román Filipiky Daniel Štefanec (nar. 1979 z Bratislavy). Obaja získali honorované autorské zmluvy na knižné vydanie románov v hodnote 100 000 Sk.

Sotva sa vyhodnotil Román 2006, môžu sa spisovatelia zapojiť do  zápolenia o najlepšiu poviedku. Predsedom poroty jedenásteho ročníka Poviedka 2007 je Márius Kopcsay. Členmi poroty sú Daniela Kapitáňová, Oliver Bakoš, Daša Čejková, Monika Kompaníková a Karol D. Horváth. Príspevky sa prijímajú poštou do 31. marca 2007. Viac na www.lca.sk