Rozprávkové vretienko

Už 16. ročník súťaže v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko sa uskutočnil 25. apríla tohto roku už tradične na Základnej škole Alexandra Dubčeka v Bratislave.

Šesťdesiat výborne pripravených recitátorov v dvoch vekových kategóriách zo všetkých kútov Slovenska, ale aj účastníci zo zahraničia, kde žijú naši krajania a ich po slovensky hovoriace deti, očarilo poroty a všetkých hostí. Pestrá paleta autorov, perfektný výber rozprávok a prežitý, v mnohých prípadoch priam profesionálny prednes charakterizoval tohtoročnú súťaž. Na túto nadväzoval odborný seminár pre učiteľov s reprezentatívnym obsadením prednášateľov a veľkým záujmom poslucháčov. 17. ročník Rozprávkové vretienka sa uskutoční o dva roky, v roku 2011.

Už teraz sa naň tešia všetci účastníci.

-eh-