S prezentáciou knižky Proglas – Preklady a básnické interpretácie sme zavítali aj do Trnavy. Knižka vyšla v Literárnom informačnom centre pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Za všetkých 10 básnikov, ktorí veršami vyjadrili svoj postoj a cítenie k Proglasu, prišli knihu predstaviť dvaja vynikajúci autori: Daniel Hevier a Erik Ondrejička. Návštevníci trnavskej Knižnice Juraja Fándlyho ocenili ich príhovory a interpretáciu básní naživo.

Reč však nebola iba o Proglase. Obaja autori hovorili aj o svojich plánoch do budúcnosti a predniesli úryvky zo svojich predošlých diel, v prípade Erika Ondrejičku to bola báseň zo zbierky Tanec večerných vločiek. Daniel Hevier zase predstavil svoju novú knižku Ťahák na básne, v ktorej vysvetľuje poéziu svojich kolegov.