Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

23. februára vstúpila do svojho ôsmeho ročníka celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Dvadsaťtri detí z celého Slovenska prišli do Šale, aby odbornej porote, organizátorom, predstaviteľom médií a šalianskym deťom predviedli svoje recitačné umenie. Deti súťažili a boli odmeňované v troch kategóriách: v I. kategórii ( žiaci 2. - 3. ročníka ZŠ) sa stal laureátom súťaže Miško Škvarka z Banskej Bystrice, Cenu Mladých liet získala Bronislava Strnádelová z Pustých Ulian a Cenu časopisu Slniečko Peter Jánošík z Lipan. V II. kategórii (žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ) sa stala laureátkou súťaže Michaela Kertészová z Nitry, Cenu Mladých liet získala Leona Nadányová z Kežmarku a Cenu Slniečka Jakub Pohle zo Sokoloviec. V III. kategórii (žiaci 6. - 7. ročníka) sa stala laurátkou súťaže Mária Labajová z Veľkého Kýra, Cenu Mladých liet si odniesla Mária Hnátová zo Starej Ľubovne a Cenu Slniečka Martin Bezdeda z Krivoklátu - Pruského. Základných, okresných a krajských kôl tejto súťaže sa zúčastnilo takmer 9.500 detí z celého Slovenska, z ktorých všetky sa prihlásili do súťaže prostredníctvom časopisu Slniečko. Slniečko spolu s vydavateľstvom Mladé letá stálo pri zrode tejto súťaže a aj dnes je jeho mediálnym partnerom. "Krstným otcom" a zakladateľom súťaže je MUDr. Svetozár Hikkel, ktorý odštartoval toto originálne podujatie v úzkej spolupráci s Mestským odborom Matice slovenskej v Šali. Dnes patrí medzi organizátorov súťaže aj Matica slovenská v Martine a  v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, Mesto Šaľa, okresné a krajské odbory školstva a MO MS na Slovensku.

           Odborná porota (M. Augustinovičová, členka Divadla A. Bagara v Nitre, V. Durdík, člen činohry SND v Bratislave, Prof. B. Šimonová, vedúca katedry slov. jazyka a liter. Univerzity M. Bella v Banskej Bystrici, B. Vargová z katedry slov. jazyka a lit. V Nitre, D. Pechočiaková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre, P. Piláriková z Domu Matice slovenskej v Galante) sa uzhodla na tom, že úroveň súťaže má vzostupnú tendenciu, o čom svedčí fakt, že 9 finalisti Hviezdoslavovho Kubína sú "absolventmi" prvých ročníkov Šalianskeho Maťka.

           Z mediálnych partnerov súťaže treba poďakovať najmä pani Miriane Šišolákovej zo Slovenského rozhlasu, ktorá stála pri šalianskom Maťkovi už od prvého ročníka a pánovi Pavlovi Roháčovi.

           Túto súťaž opäť poctila návšteva najvzácnejšia - neter Jozefa Cígera Hronského pani Mária Maculová z Brezna a podpredseda Matice slovenskej Igor Kovačovič.

           Pekným kultúrnym programom prispeli k slávnostnej atmosfére žiaci ĽŠU v Šali pod vedením pani učiteľky Valentínovej, Danášovej a Bujnovej.

           Na záver treba pripomenúť, že realizáciu celého podujatia umožnili okrem obetavých organizátorov najmä sponzori, ktorým nie je kultúrne a umelecké zušľachťovanie najmladšej generácie ľahostajné. O to, aby Šaľa mohla aj tento rok otvoriť brány mladým recitátorom z celého Slovenska sa zaslúžila Nadácia Matice slovenskej a Mestaký úrad v Šali s pánom primátorom Mgr. Júliusom Morávkom, generálny riaditeľ DUSLA Šaľa RNDr. Jozef Kollár, Mgr. Jozef Burian, riaditeľ Chemického učilišťa v Šali, pani Ing. Szabová a pani Fusková, podnikateľ Ernest Baluška, firma TORYŠKA, firma ŠVÉDA, vydavateľstvo Mladé letá, Perfekt a Ali.

Bližšie informácie o súťaži získate na adrese:
          MUDr. Svetozár Hikkel
          MO MS Šaľa, Murgašova ul. č. 44, 927 01 Šaľa

Ľubica Kepštová

 


Redakcia Slniečko