SHALOM ako básnický pozdrav

     V bratislavskom Zichyho paláci odznelo 31. januára poetické pásmo z tvorby židovských autorov slovenského pôvodu Shalom, ktoré vzniklo z iniciatívy vedúcej Divadla poézie v Toronte Valérie Tóthovej, jej manžela reverenda Dušana Tótha a slovenskej, prevažne emigrantskej židovskej komunity v Kanade. Premiéru malo v novembri 2006 v torontskom Centre for the Arts. Jeho úspech viedol k rozhodnutiu vydať ho aj knižne, takže súčasťou predstavenia bola aj prezentácia knižky Shalom s reprodukciami výtvarných diel T. Spitza a fotografiami B. Terena z torontskej premiéry pásma.

Pásmo i kniha predstavujú poéziu dvanástich autorov, „ktorých korene sú na Slovensku, ale aj vo vzduchu nad tábormi smrti“ sú obrazom ich života a života ich predkov, holokaustom tragicky prerušených rodinných väzieb, poéziou rodinnej pamäti. V  prednese F. Kovára, D. Tótha a M. Richtera zazneli básne T. Rübnera, P. Schwarza, V. Meiselsovej, E. Blumgrundovej a J. Karšaia, ako aj reflexia V. Tóthovej Ako to, že som sa narodila. Zazneli aj hebrejské piesne v interpretácii E. Schönhausera a M. Repkovej. Spontánne vystúpenie osemdesiatročnej pani Weinwurmovej, ktorá prežila Osvienčim, malo silný emocionálny náboj. Jej syn je jeden z iniciátorov a sponzorov knižného vydania, na ktorom sa podieľala Kanadská základina pre umenie a divadlo, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vyšla pod odbornou záštitou Múzea židovskej kultúry v Bratislave.

Anton Baláž