Slovenské vína a jedlá

V bratislavskej Redute predstavili čitateľskej verejnosti 9. decembra knižku Slovenské vína a slovenské jedlá z vydavateľstva Belimex. Tento praktický sprievodca otvára čitateľom svet dorábania, výroby, skladovania a konzumácie slovenského vína. Zrozumiteľný, prehľadne členený a graficky vynikajúco riešený text s množstvom ilustrácií ponúka aj recepty typických slovenských jedál. Kniha je zároveň akýmsi adresárom s charakteristikou jednotlivých slovenských výrobcov vína. Na knižke si najviac cením jej ,,úžitkovosť”. Nájdeme tu vysvetlenie jednotlivých údajov na etikete, vína sú vyobrazené aj s fľašou a etiketou, podrobnou charakteristikou, ale najmä, uvádza sa pri nich, akú teplotu maj mať pri podávaní a k akému jedlu je daný druh vhodný. Nechýba tiež informácia o prípadnom ocenení aj s rokom, kedy toto ocenenie víno získalo. Sú tu tiež rady, ako víno skladovať, ponúkať, ale aj ako si napríklad vyberať v reštaurácii, v akých pohárov víno podávať, či ako si budovať domácu vinotéku. Text Štefana Moravčíka Spor vína s vodou alebo víno v slovenskej literatúre, prehľad ocenení slovenských vín vo svete v rokoch 1999 až 2004 a štvorjazyčné rezumé dotvárajú toto vynikajúce knižné dielo. Po jeho prečítaní sa už nebojím, že by som pri podávaní vína hosťom urobila chybu. A ako ochutnávať víno? To je tiež v knižke, ale účastníci prezentácie odhaľovali čírosť, farbu, buket a vôňu tohto vynikajúce nápoja priamo na mieste. Ak ste ešte nevymysleli darček pre svojich blízkych, táto knižka môže byť riešením.

-bi-