Spor o časopis Dwutygodnik

20. decembra 2018 vyhlásil poľský internetový magazín Dwutygodnik (Dvojtýždenník), že mu jeho vydavateľ Audiovizuálny inštitút zastavuje finančnú podporu. Dwutygodnik sa pritom považuje za najdôležitejší poľský internetový časopis venovaný kultúre v širšom zmysle slova. Jeho tvorcovia si dali za úlohu vytvárať priestor na diskusiu nielen o kultúre, ale aj o rozličných fenoménoch súčasného sveta. Ako príklad môžeme uviesť to, o čom sa na jeho stránkach písalo v poslednom období. Popri článkoch venovaných súčasnej poézii, hudbe, či médiám tu môžeme objaviť napríklad aj rozhovor s varšavskou drag queen (ide o scénické umenie, v ktorom muži vystupujú ako ženy). Prečo považuje štátna kultúrna inštitúcia za zbytočné podporovať magazín s takým rôznorodým obsahom a so stabilným autorským a čitateľským zázemím? Zásah je súčasťou širšieho plánu štátu prevziať monopol nad poľskou kultúrou. Ako príklad uvediem katolícky magazín Więź, ktorý nedávno čelil podobným problémom. Ministerstvo kultúry chcelo zastaviť grant na jeho finančnú podporu, aby vytvorilo svoj vlastný časopis. Vláda sa snaží odstrániť všetko, čo nie je v súlade s jej kultúrnou politikou. Ako hovorí hlavná redaktorka Dwutygodniku Zofia Król, magazín nebol orientovaný proti štátu. Jeho najväčším hriechom bolo, že okrem iného komentoval katastrofálny stav múzeí po politických zásahoch do ich riadenia. Dwutygodnik (www.dwutygodnik.com) vo svojej desaťročnej činnosti vytvoril celú generáciu mladých tvorcov (napríklad Dorota Masłowska). Niektorí z nich vyhlásili, že budú publikovať bez nároku na honorár. Aj čitatelia sa chystajú časopis finančne podporovať. Ako zdôrazňuje Król, obrovská podpora zo strany čitateľov je úžasná, no mal by to byť štát, kto bude platiť za obsah ponúkaný týmto magazínom.