V poradí už ôsmy Športadres má v ponuke takmer tisícku užitočných športových adries, ktoré pomôžu orientovať sa na trhu športového obchodu, športových organizácií, médií, výstav... Adresár obsahuje abecedný zoznam firiem, firmy podľa športov a značiek, športové médiá, športové predajne, športové organizácie, kalendár športových podujatí, kalendár športových výstav, adresár lyžiarskych stredísk.... Stojí 98 Sk, objednávky na tel. 02/5244 2142 ale e-mailom: sportadres@nextra.sk.