Stretnutie mimo času

V utorok 9. júna v bratislavskom divadle a.ha pokrstili najnovšiu knihu Petra Krištúfka Mimo času. Stalo sa tak za početnej prítomnosti rodiny, priateľov, známych a priaznivcov autorovej tvorby. Atmosféra tak podľa slov Kornela Földváriho svojou uvoľnenosťou pripomínala rodinné stretnutie.

Moderátor Dado Nagy začal krátkou charakteristikou autorovej tvorby a v rozhovore s ním sa zameral na autobiografickosť jeho postáv – prevažne podivínov. V tomto smere zašiel dokonca ešte ďalej a vyspovedal aj priateľku Petra Krištúfka z jeho zlozvykov. Kornel Földvári v svojom príhovore krstného otca zdôraznil zdanlivo reálne, v skutočnosti absurdné príbehy, ktoré sú preňho zdrojom humoru a vyhlásil Krištúfka“. Hudobné, žánrovo neočakávané, spestrenie programu zabezpečil Marián Jaslovský a Bene. Poviedky z novej knihy MantraRuka prečítal herec Boris Farkaš.

Finále uvedenia knihy sa trochu zadrhlo kvôli drastickosti úkonu. Podľa autora má krst totiž vystihovať ducha knihy, a preto sa rozhodol posypať ho pieskom z presýpacích hodín. No a ten piesok bolo treba z hodín nejako vybrať. Na záver nasledovala už tradičná dražba drobných predmetov z majetku autora. Tentoraz padla voľba na čerstvo pokrstenú knihu a mini ceruzku použitú na posledné korektúry.

-it-