O publikácii Slovenské dejiny IV., ktoré zahŕňa obdobie rokov 1914 – 1938, debatoval autor tohto zväzku Róbert Letz so študentmi histórie a ďalšími záujemcami o naše dejiny na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave 30. marca. Priestor na diskusiu sa vytvoril na uvedení štvrtého zväzku edície o našich dejinách pre odbornú verejnosť. Okrem autora vystúpili s príspevkami Alexander Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra, ktoré publikáciu vydalo, iniciátor projektu a autor prvého zväzku Slovenské dejiny I. (do roku 1526) Matúš Kučera, ako aj historici Július Bartl a Ivan Petranský. Slovenské dejiny I. a IV. si môžete kúpiť aj v internetovom kníhkupectve Literárneho informačného centra