Súťaž o najlepšiu fotografickú knihu

Jedným zo sprievodných podujatí 14. ročníka Mesiac fotografie bolo už tradične vyhlásenie výsledkov Súťaže o najlepšiu fotografickú knihu zo strednej a východnej Európy, uskutočnilo sa 6. novembra v Bratislave. Do súťaže bolo prihlásených takmer sto publikácií z deviatich štátov (Česko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rusko, Slovensko) s vročením 2003 a 2004. S prihliadnutím na najkreatívnejší grafický dizajn podporujúci myšlienkové posolstvo fotografického diela medzinárodná porota v kategórii historických prierezov knihy: Károly Kincses Treasures of the Hungarian Museum of Photography (Maďarsko, vydavateľ Hungarian Museum of Photography, 2004) a Michael Dashevskij The Sunken Time. Russia, XX. Century, 1962 – 1992 (Rusko, vydavateľ State Museum of Architekture, 2004). V kategórii prezentujúcej súčasné fotografické diela: Ivan Pinkava Heroes (Česko, Vydavateľstvo KANT, 2004) a Jaroslav Rossler Fotografie, koláže, kresby (Česko, Vydavateľstvo KANT, 2003). Výstavu súťažných kníh si mohli pozrieť návštevníci Domu umenia v Bratislave do 14. novembra.

-r-