Tajomný a krásny svet minerálov sa rodí hlboko v dotyku s časom a jedinečným prostredím. A rovnako je to aj tu nad zemou. No nie sú to kamene, ale príbehy miest, dolín, vrchov a riek, najmä: ľudí. Také sú povesti v reprezentatívnej edícii Povesťová mapa Slovenska Vydavateľstva Matice slovenskej, a taká je aj Kráľovská koruna...


Kniha Kráľovská koruna. Povesti a rozprávky z Nového Mesta nad Váhom a okolia je dielom Zuzany Šinkovicovej. Stredoškolská učiteľka francúzštiny a občianskej náuky, autorka textov pre deti, približuje prostredníctvom príbehov vychádzajúcich z  reálií podjavorinského kraja to, čo by o ňom aspoň v rozprávkovej podobe mohli či mali poznať nielen jeho obyvatelia, ale aspoň letmo každý z nás. Tak ako by sme mali poznať základné informácie o každom regióne našej vlasti. Aby sme o nej vedeli aspoň toľko, ako o všetkých tých zasľúbených krajinách, kde by sme podľa najnovších prieskumov chceli žiť, pretože tá naša sa nám nezdá dosť dobrá. Ani na to, aby sme ju zveľaďovali. Príbehy Zuzany Šinkovicovej majú pôvab rozprávania pre deti so sympatickým využitím niektorých nárečových výrazov, pripomínajúcich miesta zrodu povestí. Spolu s ilustráciami akademického maliara Jozefa Cesnaka môžu byť najmä pre deti kľúčom od dvierok vzťahu k miestam, kde žijú. A až na zámenu krištáľovej vody v jednej z povestí za kryštálovú to vzhľadom na dobrú prácu s jazykom knihy (N. Petranská Rolková) môže byť aj príťažlivá pomôcka na vyučovanie slovenčiny. Napokon, ako viaceré tituly edície, v ktorých sa tvorcovia pokúšajú o komplexnú, jazykovo-estetickú kultivovanosť… To nie je málo. Kniha Zuzany Šinkovicovej, ktorá, ako píše, vznikla z nutnosti hľadať odpovede na nekonečné otázky synov Mateja a Simona, doplnená o fakty týkajúce sa opisovaných miest a literatúru, z ktorej fakty čerpala, je poklonou kraju autorkinho detstva. Znamená aj inšpiráciu pre každého, kto sa, parafrázujúc jedného z mocných tohto sveta, nepýta, čo vie jeho krajina o ňom (práve to mnohí pokladajú pre seba za dôležité), ale čo vie on o nej.