Svetový deň knihy a autorských práv

23. apríl je osobitným dátumom pre svetovú literatúru. V tento deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes y Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Výročie narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov, Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo. Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou sa 23. apríl stal Svetovým dňom knihy a autorských práv.

 Tento návrh organizácii UNESCO predložila španielska vláda. Prijatý bola jednomyseľne s cieľom zaujať najmä mladú generáciu a podporovať v nej túžbu objavovať jedinečnú krásu a tajomstvo zážitku, ktoré ponúka len kniha. Oslava Svetového dňa knihy a autorských práv je prejavom úcty tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie.

Svetový deň knihy a autorských práv je jedinečnou príležitosťou prejaviť vďaku jej tvorcom, ale aj vydavateľom, knihovníkom a kníhkupcom. U nás, na Slovensku, sme si tento sviatok pripomenuli slávnostným odovzdaním cien Najkrajšie knihy Slovenska 2006 a čitateľskej ankety Kniha roka 2006.

Všedný deň je jedinečnou príležitosťou siahnuť po knihe, objavovať v nej krásne a inšpiratívne. Možno to nájdete aj v nových či starých prekladoch Shakespeara, v Donovi Qujitovi, Islandskom zvone Halldóra Laxnessa alebo skvostných poviedkach Nabokova. Ak dôjde k súzneniu autora a čitateľa aj všedný deň sa premení na výnimočný.