V bratislavskom Pálffyho paláci sa 14. mája konala prezentácia novinky z vydavateľstva Ikar Krajina hrubých čiar (prezentácia tiež bola 22. mája v kníhkupectve Artforum a 23. mája v kníhkupectve Panta Rhei na Poš­tovej – obe v Bratislave). Ide o knihu rozhovo­rov expremiérky Ivety Radičovej s investiga­tívnou žurnalistkou Ľubou Lesnou. V paláci sa zišlo množstvo osobností politického a kultúrneho života a podujatie moderoval Štefan Skrúcaný. Kniha zachytáva závažné momenty posledných rokov moderného Slo­venska, rôzne kauzy, ale aj smerovanie do budúcnosti. Podľa slov Ivety Radičovej po­núka vlastné videnie faktov a súvislostí, kus vlastnej pravdy. Forma rozhovoru bola pri tvorbe knihy zásadnou voľbou: vyhovovala Ľube Lesnej, lebo otázkami mohla rozvíjať a upresňovať témy, a Ivete Radičovej takisto, lebo z pedagogickej praxe je zvyknutá dlho a zložito hovoriť, čo v rozhovore nemohla, takže sa tým posilnila komunikatívnosť… Knihu uviedol do života spisovateľ, aforista a prekladateľ Tomáš Janovic.