V Letnej čitárni U červeného raka besedovali v piatok podvečer (23. júna) Tomáš Janovic a Vlado Janček, ktorých napriek generačnému rozdielu spája tvorba aforizmov a textov piesní. Obidvaja sa vyznačujú tým, že v tvorbe neplytvajú slovami, zato hýria nápadmi a trefnými pointami, ktorými mieria presne do jadra problému. Hovorili aj o čítaní najmladšej generácie, o čítaní deťom, tak na dôvažok Vlado Janček s chuťou prečítal niekoľko ukážok z novej knihy Tomáša Janovica Dínom-dánom, ktorá vyšla v Literárnom informačnom centre presne v deň okrúhleho životného jubilea autora. Zo svojej najnovšej tvorby predstavil Vlado Janček prebásnenie knižky pre deti maďarského autora Daniela Varróa, ktorú preložil s Evou Andrejčákovou a po slovensky vyšla pod titulom Nie, nie, nie, veruveru nie. Na záver besedy moderátor Dado Nagy vyzval autorov, aby povedali svoje najobľúbenejšie aforizmy.