TURCI NA SLOVENSKU II

V stredu 24. januára sa uskutočnila prezentácia ďalšieho zväzku edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov.

Editorom celého projektu je známy popularizátor histórie Pavel Dvořák, jednotlivé časti pripravujú historici špecializujúci sa na dané obdobie. Pramenné materiály z obdobia tureckých vojen sú kvôli veľkému množstvu rozdelené do dvoch zväzkov. Prvý zväzok Turci v Uhorsku I (2005) priniesol informácie o živote v Uhorskom kráľovstve od tragickej bitky pri Moháči (1526) až po Bratislavský snem (1608). Druhý zväzok Turci v Uhorsku II, ktorý vyšiel vlani v decembri, sa venuje životu v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní od roku 1608 po satmársky mier (1711). Z bohatého materiálu mohli historici vybrať iba časť, no je svedectvom dejinných udalostí, ale aj života ľudí z rôznych vrstiev (sú tu aristokratické inventárne súpisy z kaštieľa, denník Ladislava Rákociho, jedálne lístky Stanislava Turza, testament manželstva z rozumu, svedectvo starostlivosti o deti od Alžbety Coborovej, i dôvody na rozvod manželstva mešťanov...

Najnovší zväzok edície Pramene, ale aj predošlé, si môžete kúpiť aj v internetovom kníhkupectve Literárneho informačného centre na www.litcentrum.sk.