Mladí poľskí prekladatelia na štipendijnom pobyte

 

 

Od 13. do 31. marca 2006 sú na štipendijnom pobyte v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach dvaja mladí poľskí prekladatelia – Izabela ZAJĄC a Miłosz WAŁIGÓRSKI.

 

Izabela Zając, študentka 4. ročníka prekladateľstva na Jagellovskej univerzite, a Miłosz Wałigórski, prekladateľ, absolvent slovakistiky na Jagellovskej univerzite, sa rozhodli spoločne preložiť Knihu o cintoríne, ktorú napísal Samko Tále (Daniela Kapitáňová). Ide o ich prvý preklad zo slovenčiny. 

(dz)