Ukážka životaschopného výskumu

  V librese kníhkupectva SAV v Bratislave sa 22. februára konala prezentácia odbornej, literárnovednej publikácie Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia. Riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV a zároveň editor Ján Koška zdôraznil, že titul je výsledkom medzinárodného, slovensko-bulharského projektu: obsahuje 11 štúdií slovenských bádateľov a 8 štúdií bulharských kolegov. Moderátorom tohto príjemného stretnutia bol spoluautor Ján Jankovič a upozornil na to, že dobrá téma môže sformovať erudovaný kolektív s interdisciplinárnym záberom a dokázať životaschopnosť výskumnej aktivity aj v rámci stredoeurópskej problematiky.

-rm-