Pre ženu bolo vždy ťažké presadiť sa v mužskej oblasti. Tou bola aj literatúra. Na ktorú slo­venskú spisovateľku si pamätáte zo školských čias? Na Timravu, Podjavorinskú... Ak chceli naše mamy čítať ženské romány, museli väčši­nou siahnuť po Steelovej či Pilcherovej.

Slovenské ženy však nechceli čítať príbehy z  amerického prostredia, ale naopak, chce­li slovenské postavy, aby sa s  ich životnými osudmi vedeli stotožniť. Také im ponúkla aj Eva Urbaníková, ktorá v  roku 2007 založila vydavateľstvo Evitapress. Jej ženské romány uchvátili ženské čitateľské publikum a Evita, ako ju mnohí familiárne oslovujú, začala pra­covať na svojom čisto ženskom vydavateľstve. Prečo ženskom? Stačí sa pozrieť na jej web, ktorý sumarizuje vyše štyridsať dosiaľ vyda­ných titulov, ktorých autorkami sú prevažne ženy – spisovateľky.

Na Urbaníkovej vydavateľstve je sympatické aj to, že za ,,jej“ knihami stoja väčšinou menej známe alebo úplne neznáme ženy, ktoré zare­agovali na jej webovú výzvu – Pošlite nám svoj životopis! Dnes sa knihy niektorých z nich čí­tajú na celom Slovensku. V kategórii Špeciálne však objavujeme aj knihy známejších autoriek – Petry Nagyovej­Džerengovej, Doroty Nvoto­vej či Bibiány Ondrejkovej.

Ako každý dobrý knižný web, aj tento má vlastný blog, do ktorého prispievajú spisova­teľka Andrea Coddington, novinárka Timea Keresztényiová či mladá spisovateľka so zvuč­ným menom Hanka Lasicová. Príťažlivé sú tiež rozhovory s autorkami jednotlivých kníh.

O tom, že Evita vie, čo je marketing, svedčí aj projekt, ktorého cieľom bolo zostaviť knihu z viacerých príbehov začínajúcich slovenských spisovateľov. Vznikli tak Poviedky o nevere a najnovšie Krimipoviedky.

Názory na Urbaníkovej vydavateľstvo a jeho knižnú tvorbu sa rôznia. Jedno je však isté – Evita vie, ako plávať vodami úspešných vyda­vateľstiev a darí sa jej to veľmi dobre.