Chceli by ste vedieť, ako sa stať charizmatickým človekom? Ako správne konať pri konfrontáciách s  komplikovanými ľudskými povahami? Či ako postupne budovať dôveru v medziľudských vzťahoch? Na tieto a mnoho ďalších otázok vám zodpovie kniha Dalea Carnegieho Ako si získať dôveru a vplyv, ktorá v tomto roku vyšla v slovenskom preklade vo Vydavateľstve Príroda. Poskytne vám rady napríklad o tom, ako presadiť vaše nápady v zamestnaní či ako kultivovane vyjadriť svoj nesúhlas. Výsledkom Carnegieho odporúčaní by mala byť spokojná a harmonická osobnosť s primeraným sebavedomím.

O  formovaní ľudskej osobnosti hovoria aj eseje Petra Pogádyho zhrnuté v  knihe Emancipácia občana z Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Autor prináša kritický pohľad na kultúrne, spoločenské a politické dianie na Slovensku v poslednom desaťročí a akcentuje pritom potrebu zmeny postoja človeka smerom k pozíciám uvedomelého občana, ktorý si bude vedomý vlastnej dôstojnosti a občianskej spolupatričnosti.