Básnik a kňaz Svetloslav Veigl sa narodil ako najmladšie, v poradí ôsme dieťa na Štedrý večer o šiestej. O pár dní oslávi krásne deväťdesiate narodeniny. Tento rok uplynulo aj 65 rokov od jeho vysviacky. Rád na margo svojej dlhovekosti hovorí, že Pán Boh mu dal viac času, aby sa polepšil, že má s ním asi ešte nejaké zámery. Možno ho poveril úlohou naďalej slovom šíriť lásku k Bohu a blížnemu, rozdávať radosť a vieru. Možno sa aj práve preto narodil na Štedrý deň, ,,Keď prišla plnosť času, zachvel sa vesmír celý / v plameni zrelom klasu na rozpálenej zemi. / Boh na Zem prišiel zrazu  v maličkom Betleheme / v sne nebeského jasu pokorne v ľudskom tele.“ I keď básnik vraví, že svoje narodeniny neoslavuje, lebo na Štedrý deň sa oslavuje narodenie Ježiša Krista, chceli by sme mu zaželať ešte veľa zdravia, šťastia, pokojnú a jasnú myseľ. Vám, milí naši čitatelia, prajeme pokojné a radostné sviatky, možno aj s veršami Svetloslava Veigla. Vianoce sú o láske a pokoji. Treba k nim pristupovať s otvoreným srdcom. Lebo čo nie je v srdci neexistuje.