Oneskorené Vianočné ceny

Prezentácia knihy Milana Vároša Stratené slovenské poklady (1) s podtitulom Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov prilákala do bratislavského Klubu slovenských spisovateľov mimoriadne veľa zvedavcov. Výpravná publikácia vznikla vďaka trpezlivej, zanietenej a sčasti detektívnej práci autora, ale aj vďaka žičlivosti MUDr. Ľudovíta Pavla, spisovateľa a predsedu Slovenskej ligy v Amerike. Treba pripomenúť, že dobrých ľudí stretol Milan Vároš pri svojej práci skutočne veľa. Zaiste sa s podporou stretával aj preto, lebo touto knihou nám svojím spôsobom prinavracia naše stratené, zašantročené alebo priamo ukradnuté slovenské umelecké skvosty, oživuje ich osudy a osudy ich tvorcov či majiteľov. Milan Vároš si na prezentácii z rúk predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša prevzal aj Vianočnú cenu Matice slovenskej 2006. Oneskorenie malo veľmi prozaické zdôvodnenie: neboli peniaze. Vianočnú cenu si prevzali aj šéfredaktor Slovenských pohľadov Štefan Moravčík a jeho zástupcovia Bystrík Šikula a Štefan Haviar. Verme, že nedostatok peňazí nebude dôvodom dlhého čakania na vydanie Stratených pokladov (2) s podtitulom Osudy našich umeleckých diel a pamiatok – najmä v maďarských múzeách a galériách. Slovensko prišlo napríklad o pozlátené insígnie svojich banských miest, o obraz Trón milosti, ktorý je reprodukovaný aj v knihe Kronika kresťanstva... Nie sú tu však len príbehy so smutným koncom. Na prezentácii bol napríklad aj Anna Spoločníková, ktorá objavila, zachránila a zreštaurovala viaceré Madony, ale o tom v knižke Stratené poklady (2).