Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže pre deti základných škôl Čítačka s písačkou bolo 11. októbra – projekt realizovala Hornozemplínska knižnica a OZ Korálky, vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Do súťaže sa zapojilo 8 škôl, ktoré zaslali 99 literárnych a 185 výtvarných prác. Literárne práce hodnotila spisovateľka Alžbeta Verešpejová. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí venujú čas a energiu talentovaným i tým menej talentovaným deťom. Z množ stva ocenených spomeňme Cenu za kolektívnu tvorbu (Spojená škola internátna vo VnT) alebo ceny za prednes, ktoré získali Júlia Ajbenová a Katarína Mydlová.