V Prahe si pripomenuli 140. výročie narodenia Bohdana Pavlů

V roku 2023 si pripomíname výročie narodenia i smrti Bohdana Pavlů, slovenského a  českého novinára a literárneho kritika, legionára a československého diplomata.

Širokej verejnosti je z rôznych dôvodov oveľa menej známy, ako by si zaslúžil. Narodil sa 3. 3. 1883 v Spešove na Morave, zomrel 12. 5. 1938 pri autohavárii neďaleko mesta Novi Grad (dnes Bosna a Hercegovina). Inicioval vznik časopisu Prúdy, revue mladého Slovenska a bol jedným z redaktorov tohto významného časopisu. Príslušníci generácie zoskupenej okolo revue Prúdy s Bohdanom Pavlů na čele sa výrazne politicky presadili v československej zahraničnej revolúcii v Rusku počas prvej svetovej vojny. Po vypuknutí konfliktu s boľševikmi Pavlů prevzal politickú zodpovednosť za československé vojsko v Rusku. Po návrate do vlasti vstúpil do diplomatických služieb, bol vyslancom v Bulharsku, Dánsku a Sovietskom zväze, v rokoch 1937 – 1938 zástupcom ministra zahraničných vecí Kamila Kroftu v Prahe.

Slovenský inštitút v Prahe s riaditeľkou pani Ľubicou Krénovou usporiadal dňa 7. marca 2023 prezentáciu knihy slovenskej historičky Bohumily Ferenčuhovej Bohdan Pavlů, politická biografia 1883 – 1938 (Veda 2021). Autorka na nej prečítala tri ukážky zo svojej knihy a predstavila činnosť portrétovanej osobnosti. Podujatie moderoval dramaturg Slovenského inštitútu pán Ivan Malý. Oživil ho záujem publika a početné otázky v diskusii.  

V Česku paradoxne historici vnímajú Bohdana Pavlů skôr ako Slováka, na Slovensku skôr ako Čecha. V skutočnosti patrí obidvom národom: usiloval sa o ich zblíženie už pred prvou svetovou vojnou, zaslúžil sa o vznik Československej republiky a prostredníctvom diplomacie sa pričiňoval o jej bezpečnosť. Patrí teda do slovenskej i českej historickej pamäti.

  • V Prahe si pripomenuli 140. výročie narodenia Bohdana Pavlů - 0