Vďaka knihe sme si bližší

Hlasné čítanie deťom prispieva k rozvoju slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti a myslenia. Buduje aktívne počúvanie a schopnosť sústrediť sa. V Domovoch seniorov je zase mnoho ľudí, ktorým sa už číta ťažšie, potrebujú pomoc a sú vďační za spoločnosť. V oboch prípadoch vie Panta Rhei a projekt Vďaka knihe aktívne participovať a pomôcť.

Kampaň má dve roviny – prvou je aktivita v kníhkupectvách Panta Rhei na celom Slovensku na podporu čítania v detských domovoch a v krízových centrách. Každý, kto má záujem, nájde označené knihy v kníhkupectvách nálepkou, kde je napísané meno dieťaťa a detský domov alebo krízové centrum, kam kniha poputuje. Stačí ju kúpiť, pomôcť a robiť radosť.

Druhou je hľadanie dobrovoľníkov, ktorí pôjdu deťom a dôchodcom čítať. Môžu sa zapojiť školy, ale i jednotlivci."Pravidelne chodiť čítať do každého Domovu seniorov, detského domovu či krízového centra, ktoré prejavili záujem, nestihneme. V októbri štartujeme spoločné čítania vo viacerých mestách a budeme veriť, že sa k nám postupne pridá aj verejnosť. Každého, kto pôjde čítať vybavíme tzv. čitateľským preukazom, po viacerých čítaniach aj odmeníme," doplnil marketingový riaditeľ Panta Rhei Lukáš Bonk.

Vďaka knihe štartuje už svoj tretí ročník. Myšlienka je vždy iná. Prvý rok prezentovali slovenské spisovateľky a bol zameraný na podporu žien. Ich vzdelávanie, zdieľanie neľahkých životných situácií a porozumenie tomu, že knihy ich môžu urobiť silnejšími. Druhý rok sa projekt zameral na význam kníh v každom životnom období. Vďaka generačnému rozptylu ambasádorov – od Goga po Marínu Kráľovičovú – sa návštevníkom besied ukazovalo, že čítanie je dôležité v každej životnej etape. Projekt za dva roky rástol, stal sa obľúbeným, a preto sa Panta Rhei rozhodla pre kontinuálnu časovú podporu a rozšírenie posolstva o čítania v praxi.

"Vďaka knihe má v zábere rôzne cieľové skupiny. Vieme, že vďaka knihe sa spájajú generácie. Kampaňou vyzývame ľudí, aby si čítali navzájom. Deti aby čítali seniorom v domovoch seniorov, seniori aby čítali v detských domovoch či krízových centrách,“ vysvetľuje Lukáš Bonk.

Nezisková organizácia Panta Rhei a sieť kníhkupectiev Panta Rhei kampaňou Vďaka knihe nadväzuje na svoju aktivitu zriaďovania knižných kútikov v detských domovoch na Slovensku, ktoré prejavili záujem o vytvorenie príjemného prostredia s pohodlným sedením, a knižnicou plnou kvalitných kníh.