Vychádza januárové číslo Knižnej revue!

V prvej KR v roku 2022 nájdete recenzie na hŕbu detských knižiek, ktoré v (po)vianočnom období hrajú prím, ale i texty o Dostojevskom či novinkách Ballu a Vadasa.

Milé čitateľky, milí čitatelia!

Január 2022 je už v plnom prúde, ale v knižnom prostredí sú knihy z konca uplynulého roka aktualitami, na ktoré sa tešíme a nechceme nechať bez povšim­nutia. Veď najväčšia knižná úroda všetkých vydavateľstiev vždy speje k času, keď starý rok strieda nový.

Z množstva skvelých titulov, ktoré zaplavili knižné pulty, sme sa rozhodli vyčleniť príbehy pre deti: veselé, priezračné, rozprávkové. V januárovom vydaní Knižnej revue sme pripravili tematický blok Rozprávková zima o knihách, ktoré potešia malých aj veľkých čitateľov. Povedzme najnovší titul Veroniky Šikulovej Pozor, bodko­vaný pes! môže byť podľa autorky recenzie Markéty Andričíkovej priam hedonistickým čitateľským zážitkom.

Začiatok januára sa stal aj pre samotné Literárne infor­mačné centrum, ktoré vydáva Knižnú revue, prelomovým: 3. januára nastúpil na post riadi­teľa LIC Pavel Sibyla, ktorý uspel v náročnom konkurznom konaní. Stal sa tak novým nástupcom Miroslavy Vallovej, ktorá viedla a formovala Literárne informačné centrum viac ako desať rokov. Tešíme sa na spoluprácu!

Podobne ako minulý rok aj v nastupujúcich mesiacoch sa vám budeme usilovať prinášať čo najpestrejšiu kolekciu kníh, ktoré sa vám oplatí vziať do rúk, prelistovať a napokon aj so záujmom prečítať.

Autorkou diela na titulnej strane januárového vydania Knižnej revue je oceňovaná výtvarníčka Denisa Lehocká, ktorá zhodou okolností v zimných mesiacoch vystavuje svoje práce v Slovenskej národnej galérii a v samostatnom projekte aj v Kunsthalle LAB Bratislava.

Nerušené čítanie.