Vydavatelia o zvyšovaní nákladov a cien kníh

Ako ovplyvňuje nedostatok papiera a zvyšovanie nákladov na tlač slovenských vydavateľov? Bude sa zvyšovať cena kníh, meniť ich formát, ustupovať od tlačených kníh? Tu sú odpovede vydavateľov, ktoré poskytli Knižnej revue. (Odpovede sú v poradí, v akom do redakcie prišli.)

 

Monika Kompaníková, N Press

Nedostatok papiera je len jedným z problémov, s ktorými sa stretávame – ďalšími sú aj plné kapacity tlačiarní, v niektorých tlačiarňach sa predĺžili dodacie lehoty a to tiež ovplyvňuje nastavenie edičného plánu, vyskytli sa aj problémy s dopravou. Tlak je aj na zvýšenie honorárov, čo je pochopiteľné, zvýšenie energií a cien bežného spotrebného tovaru nabaľuje na seba ďalšie zvýšenia. Predpokladám, že sa teda aj cena kníh zvýši. 

My od začiatku vydávame knihy predovšetkým v mäkkej väzbe a v tom budeme pokračovať. Pri tvrdej väzbe je cena vyššia aj dodacie lehoty dlhšie a pri dnešných technologických možnostiach a výbere papiera už nie je veľký rozdiel v estetickej kvalite mäkkej a tvrdej väzby. Zároveň sme vždy kalkulovali s formátmi tak, aby sme produkovali čo najmenší odpad a tlačili úsporne a v tom budeme, pravdaže, pokračovať. 

 

Adam Berka, 82 Bøok & Design Shõp          

Vzhľadom na to, že v našom vydavateľstve vydávame malé množstvo titulov a každý titul je svojím spôsobom iný čo do formátu, rozsahu aj prevedenia, je veľmi ťažké porovnávať cenu tlače medzi jednotlivými titulmi. Z toho dôvodu zatiaľ nezaznamenávame rozdiel v cene papiera. Čo však pociťujeme, je jeho nedostatok. Sme nútení plánovať s väčším predstihom a dávame prednosť väčším tlačiarňam, ktoré majú lepší prístup k dostatočnému množstvu papiera. Každé zvýšenie nákladov sa prirodzene premieta do ceny kníh. Nejde však o reakciu na aktuálny vývoj. Okrem cien papiera rastú ceny všetkého a to kontinuálne už dlhé roky. Rastie cena práce, cena nájmov aj energií. V kombinácii s nepredvídateľným správaním vlády a reštriktívnymi hygienickými nariadeniami vznikajú podmienky, ktoré nevyhnutne vedú aj k zvyšovaniu cien kníh. Treba si však zároveň uvedomiť, že ceny kníh na Slovensku sú v porovnaní s nákladmi na ich tvorbu dlhodobo poddimenzované. Nemyslím si však, že dôjde k ústupu od tlačených kníh. Skôr si myslím, že tento stav môže prinútiť vydavateľov lepšie zvažovať, čo budú vydávať. V konečnom dôsledku to môže trh prečistiť, čo nie je nevyhnutne zlé.
 

Peter Šulej, Vlna / drewo a srd

Dvojvydavateľstvo Vlna / drewo a srd vydáva také minimálne množstvá titulov v tak minimálnych nákladoch, že aj zvyšovanie nákladov na tlač sa prejaví priamoúmerne, takže minimálne.

 

Milica Matejková, Buvik

BUVIK je vydavateľstvo detských kníh, ktoré kladú vysoké nároky na kvalitu papiera. Knihy tlačíme na natieranom matnom papieri vyššej gramáže, volúmenovom alebo kreatívnom papieri. V tlačiarni, kde tlačíme väčšinu našich kníh, doteraz zaznamenali problémy iba so zásobovaním papierom nižšej gramáže a bežným nenatieraným papierom, ktorý sa poožíva najčastejšie. Nedostatok papiera sme teda zatiaľ nepocítili, ale zvýšenie jeho ceny približne o desať percent áno. Predpokladám, že toto zvýšenie ešte nie je konečné a úmerne s ním sa bude postupne zvyšovať aj cena kníh. Nemyslím si, že sa bude tlačiť menej titulov, možno pri niektorých tituloch budú vydavatelia znižovať náklad.

 

Ján Gavura, riaditeľ FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

 Na jeseň roka 2021 nás nepríjemne zaskočila informácia z tlačiarne, že niektoré typy papiera nie sú k dispozícii. Pri knihách poézie alebo detských používame až tri druhy papiera, no v jednej chvíli neboli dostupné dva z nich a ani ich najbližšie náhrady. Niektoré publikácie sa omeškali o mesiac, len tak-tak sme stihli aj vydanie jesenného čísla časopisu Vertigo, ktoré sa k čitateľom dostalo s trojtýždňovým oneskorením. Zdá sa, že už sme sa pripravili aj na eventuality a v prípade ďalšieho výpadku budeme vedieť zareagovať. Dve knihy v roku 2021 nevyšli a čakajú na tlač v najbližších týždňoch roka 2022.

Básnické knihy či knihy pre detského príjemcu nepoznajú kompromisy, takže aj naďalej sa detské knihy budú tlačiť vo farbe a v tvrdých väzbách a básne zasa na primerane estetických materiáloch. Tým, že tieto knihy sú v nákladoch 300 – 500 kusov, nárast nákladov nie je dramatický. Ak by sa aj cena knihy zvýšila, stále to bude vďaka dotačnému systému priaznivá cena. Nechcem špekulovať za iných vydavateľov, ale zrejme pri knihách, ktorých náklad sa ráta v tisícoch, si už nárast určite „všimnú“ a budú ho musieť zahrnúť do ceny pre zákazníka.

 

Koloman Kertész Bagala, KK Bagala

Čochvíľa budú výrobné náklady na úrovni terajších maloobchodných cien, čiže predajná cena kníh by sa mala logicky zdvojnásobiť, ale zákazníci nie sú ochotní kupovať knihy ani za súčasné ceny, pretože sú zdecimovaní dvojročnou korona-krízou a vyhliadky na normálny život sú mizivé. Takže očakávam bankrot.

 

Slavo Sochor, Literárna bašta

Naše vydavateľstvo ročne vydáva približne 10 knižných titulov a postupne sa naša ponuka rozrastá, do budúcna však zásadný rast neplánujeme. Pretrvávajúce problémy s nedostatkom papiera sme zaznamenali, ale nedotkli sa nás zásadným spôsobom. Pri ostatných tituloch na konci roka sme nanajvýš museli vymeniť rôzne varianty papiera. Náklady na vznik knihy (venujeme sa predovšetkým prekladovej literatúre) vrátane samotnej polygrafie sú dosť významné a stále stúpajú. Tieto čísla sa teda premietnu aj do výslednej ceny kníh, reaguje na to aj naša cenová politika. Keďže situáciu poznáme aj z druhej strany, ako kníhkupci, vnímame, že u slovenských čitateľov a čitateliek stále dominuje presvedčenie, že priemerná maloobchodná cena knihy by sa mala pohybovať okolo desiatich až dvanástich eur. Ak však má kniha normálne uživiť celý reťazec od autora cez vydavateľa až po kníhkupca, jej cena by mala byť jednoznačne vyššia ako pätnásť eur. Napriek všetkému, nemám pocit, že by tlačená kniha – ako istý artefakt – stratila na svojej hodnote. Možno sa jej postavenie v čase mení, netreba sa však obávať toho, že by sa vytratila úplne.

 

Alžbeta Vrzgula, vydavateľstvo Artforum

Nezdá sa pravdepodobné, že by sa zvýšené ceny za materiál na výrobu kníh mali vrátiť k pôvodným hodnotám. Naopak, ceny rastú naďalej a už vidíme, že začínajú rásť aj ceny kníh. Je to logická odpoveď na túto novú realitu. Snažíme sa robiť kroky k tomu, aby cena kníh nerástla rapídne – optimalizujeme formáty, náklady a zvolené druhy papierov. Určite však neplánujeme ustúpiť od tlačených kníh.

 

Zuzka Dušičková, Zum Zum production

V minulom roku ma to extrémnejšie nezasiahlo, keďže som mala papier zázračne objednaný ešte pred zdražovaním. Teraz však chystám tlač novej knihy Miša Baláža, tak uvidím, ako sa s tým popasujeme. Určite budeme musieť urobiť väčšie kompromisy, čo sa materiálov týka, a asi vytlačíme aj menší náklad, ako sme plánovali. Zdražovanie mojich titulov zatiaľ nechystám. Ako malé vydavateľstvo fungujem takým spôsobom, že väčšina kníh je podporená grantom a sponzormi – ak by neboli, cena za výtlačok by bola taká vysoká, že by si tú knihu asi nik nekúpil. Toto je veľmi podobný prípad. Ak ma okolnosti prinútia, ceny trocha zdvihnem, ale zatiaľ ma ešte neprinútili. V tom je výhoda malého vydavateľstva – nemusím platiť zamestnancov, kancelárske priestory. Zatiaľ sa na to nepozerám dramaticky.

 

Peter Milčák, Modrý Peter

Rád by som napísal, že neovplyvňuje, ale opak je pravdou, ovplyvňuje a celkom zásadne. Keď sme v poslednej štvrtine minulého roka museli pre nedostatok papiera posunúť termíny vydania dvoch titulov o niekoľko týždňov, ešte som si závažnosť situácie dostatočne neuvedomoval. Nárast cien za tlačiarenské služby od nového roku má doslova skokovitý charakter, teda nejde o pomalé postupné zvyšovanie. A to sa, pochopiteľne, už prejavuje pri novo vydaných tituloch nárastom cien a v prípade pripravovaných titulov plánovaným znižovaním počtu vydaných kusov a úpravami niektorých častí ich knižnej podoby (veľkosť formátu, druh papiera, typ väzby atď.). Určite sa však tlačených kníh vzdať nemienime, ak by aj mali vychádzať len v desiatkových nákladoch.

 

Roman Michelko, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Nedostatok papiera sa prejavil vo dvoch rovinách: cena tlače výrazne vzrástla pri istých druhoch papiera až o viac ako 20 percent a aj v dodacích lehotách – bežné bolo dodanie knihy za 10 pracovných dní, dnes je to 15 až 20 pracovných dní, dodacie lehoty sú teda o 50 až 100 percent dlhšie. 

Vývoj je jednoznačný; zvýšili sa ceny kníh, uvidíme, do akej miery sa to prejaví na predajnosti jednotlivých titulov, a teda poklese predaja a zmenšení objemu trhu. Je možné, že časť predaja pôjde aj do e-kníh, ale len vtedy, ak cena e-kníh bude výrazne nižšia než cena printových vydaní. Čo sa týka formátu a väzby, tam veľké zmeny neočakávam. Niektorí vydavatelia možno namiesto tvrdých väzieb budú vo väčšej miere vydávať paperbacky, teda mäkké väzby, ale asi to nebude zásadnejší trend. 

 

Valeria Malíková, výkonná riaditeľka vydavateľstva Ikar

Cena kníh sa určite bude zvyšovať, tento trend tu už napokon je. A nielen v našom vydavateľstve, ale plošne v celom trhu. Nedostatok papiera môže viesť k väčšej unifikácii papierov s orientáciou na najdostupnejšie grafické papiere a nedostatok lepenky môže spôsobiť viac titulov v mäkkej väzbe. Ale pravdepodobne pôjde o nevýrazný posun vzhľadom na fakt, že slovenský čitateľ je pomerne konzervatívny a preferuje tvrdú väzbu. Ústup od tlačených kníh v najbližších rokoch napriek všetkým uvedeným problémom nepredpokladáme.

 

Albert Marenčin, Marenčin PT

Všetci vydavatelia zažili koncom minulého roka šok. Cena papiera a tlače vzrástli o desiatky percent. Čo však bolo koncom roka najhoršie, v súvislosti s nedostatkom papiera sa predĺžili výrobné lehoty a krátili počty vydaných kníh. Dá sa povedať, že sme nedokázali splniť náš výrobný plán. Samozrejme, to prinieslo menej noviniek, museli sme zredukovať náklady vydaných kníh, dotlače a reedície sme presunuli na neskoršie obdobie. Zvýšené náklady sa premietli aj do ceny knihy (zvýšenie o 10 až 20 percent). Rozhodne to zdražovanie ovplyvní vydávanie atypických formátov kníh, kníh s doplnkami a pod. V zavedených edíciách formát nemeníme. Je pravdepodobné, že všeobecne sa v minulom roku predalo menej kníh. Mohli na to mať vplyv obmedzenia v nakupovaní spôsobené pandémiou, zrejme aj zvýšená cena kníh, ako aj mierny nárast predaja e-kníh.    

Katarína Krnová, Aspekt

Zaznamenali sme rôzny nárast cien (hlavne papiera) pri výrobe kníh. Zvýšili sme cenu knihy cca o 30 percent. Tlačené knihy budeme vydávať aj naďalej. Nové knihy často vydávame vďaka grantom, dotlače idú z vlastných zdrojov.

 

Lucia Mládeková, riaditeľka vydavateľstva Tatran

Akýkoľvek zvýšený náklad vstupných komodít či služieb ovplyvňuje podnikateľskú sféru vždy negatívne. Dočasné alebo mierne zvýšenie cien ešte vydavateľ vie uniesť sám, no celoeurópsky nedostatok papiera a inflácia sú faktory, ktoré sa chtiac-nechtiac musia odzrkadliť vo zvýšenej cene kníh. Čo sa týka vydávania napríklad lacnejších kníh v mäkkej väzbe alebo ich vydávania len v elektronickom formáte – touto cestou sa nepúšťame. Slovenský zákazník je citlivý na akékoľvek zmeny a pevnú väzbu vníma ako tradičnú formu knihy. Trend mäkkej väzby sa už však pomaly udomácňuje aj na Slovensku a zaznamenali sme aj zvyšujúci sa počet titulov síce v pevnej väzbe, ale bez vrchného papierového prebalu. Predpokladáme, že takéto knihy budeme vidieť čoraz častejšie.

 

Mária Lešková, Slovenský spisovateľ

V súčasnosti sme svedkami zdražovania cien nielen tlačiarenského papiera, ale aj potravín, energií a pod. Tak ako všetky komodity, aj knihy, resp. vydavatelia kníh, samozrejme, reagujú na situáciu na trhu, ktorá sa premieta aj do zvýšenia nákladov na tlač. Treba však povedať, že situáciu nevnímame nijako dramaticky a naši čitatelia by nepatrné zvýšenie cien kníh nemali ani nejako podstatnejšie registrovať. Súčasný stav určite nie je taký, aby sme napríklad čo i len uvažovali o ústupe od vydávania tlačených kníh.

 

Juraj Heger, riaditeľ vydavateľstva Slovart

Nedostatok papiera je len jedným z faktorov, ktoré nás nútia prehodnocovať naše plány a operatívne reagovať na zmeny. Ceny kníh sú na Slovensku historicky ešte stále nižšie v porovnaní s podobne veľkými trhmi a zvyšujú sa prakticky neustále. Je pravdou, že teraz bude nárast o niečo citeľnejší, ale ešte stále nedorovná rast príjmov obyvateľstva ani rast vstupných nákladov. Elektronické knihy sú na Slovensku zatiaľ vo veľmi zanedbateľnej pozícii a určite v dohľadnom čase neohrozia vydávanie kníh v tlačenej podobe.

 

Juraj Kuniak, Skalná ruža

Problémy som pocítil už v roku 2021, keď niektoré papiere zdraželi až o 40 percent. Skalná ruža je občianske združenie, teda nezisková organizácia, orientuje sa na vydávanie poézie, čo je vo svojej podstate dobročinnosť, a pracujeme takmer výhradne projektovým spôsobom s podporou Fondu na podporu umenia. Začiatkom roka som si ako obvykle vyžiadal z tlačiarní cenové kalkulácie, aby som mal relevantné údaje do žiadosti o finančnú podporu FPU. Najprv prišla v júni dobrá správa, že naše projekty sú schválené a hneď sme sa pustili do ich realizácie. Jeseň však priniesla studenú sprchu, keď fakturované sumy za knihy vyleteli vysoko nad pôvodné kalkulácie. Faktúry som zaplatil, ale vydavateľstvo to poriadne pumplo. Fakticky sa spotrebovala celá finančná rezerva, ktorú som postupne tvoril šesť či sedem rokov. Zhoršovanie podmienok bude podľa všetkého pokračovať. Práve mi písali z tlačiarní, že okrem nestabilnej ceny je problém aj s dostupnosťou papiera. Oni takisto hľadajú spôsob, ako zabezpečiť plynulý chod svojich prevádzok. Oceňujem, že sa otvárajú pre neštandardnú spoluprácu. V rámci strategických krokov je nutné nakúpiť papier (a nielen ten) už pol roka dopredu. V tomto čase zabezpečujú materiál na niektoré projekty v termínoch máj-jún a neskôr. Zvyšovať cenu kníh by som nechcel. Zmenu formátu si tiež treba poriadne rozmyslieť. Máme zavedené edície, ktoré si čitatelia obľúbili – s tým sa nehazarduje.   

 

Ivan Harman, Artis Omnis

Je to náročnejšie na logistiku a dlhodobejšie plánovanie a tvorbu edičného plánu v predstihu. Tak, aby tlačiarne vedeli s väčším predstihom, aký druh papiera si majú pripraviť do zásoby.

Ceny papiera a najmä lepenky na pevné väzby sa za posledný rok zvýšili pri niektorých druhoch aj o 100 percent. Vzhľadom na rast aj iných služieb (doprava, energie...) sa celkové náklady aj zdvojnásobili. A ceny idú hore každým dňom. Samozrejme, vydavateľ musí zvýšené vstupy premietnuť do koncovej ceny knihy. A to ani v minulosti neboli ceny kníh v mnohých prípadoch „ekonomické“. Logickým a nevyhnutným krokom je zvýšenie predajných cien kníh. Predpokladám, že to bude radikálny skok, ktorý sa už začal v minulom roku. Ceny sa museli zvýšiť aj v našom vydavateľstve. Naša skúsenosť však zatiaľ hovorí, že trh na zvýšenie cien nereaguje negatívne. Ak bol v minulom roku pokles, bol spôsobený skôr pandemickými opatreniami a zatvorenými kníhkupectvami. 

Slovenský čitateľ i celý knižný trh je veľmi konzervatívny, preto nepredpokladám zmeny v zaužívaných formátoch ani presun k brožovanej väzbe a už vôbec nie ústup od tlačených kníh. E-knihy sú stále u čitateľov v porovnaní s tlačenou verziou v minimálnej obľube.  

 

Jakub Drábik, Hadart Publishing

Nedostatok papiera a zvyšovanie cien sme pocítili koncom minulého roka aj my. Aj keby sa situácia v tomto roku stabilizovala, pochybujeme, že by sa ceny za tlač hýbali smerom nadol. Naopak, predpokladáme, že sa budú zvyšovať, a tým pádom sa budú zvyšovať i ceny kníh – matematika v tomto nepustí. Navyše, knihy sú na Slovensku oproti iným trhom stále relatívne lacné. Napriek tomu si nemyslíme, že sa bude ustupovať od tlačených kníh. Cena tlače je síce veľká, ale nie jediná položka vydavateľa pri tvorbe knihy. Zdražovanie je citeľné aj pri iných vstupných nákladoch. Platí, že vyrobiť e-knihu znamená zaplatiť všetky iné bežné náklady okrem tlače. Pre nás predstavuje predaj e-kníh zanedbateľnú časť. Kvalitné knihy o histórii chcete mať v poličke, nie v počítačovom priečinku alebo čítačke.
 

Mário Gešvantner, Albatros Media

Samozrejme, nedostatok paiera, ale aj ďalších dôležitých komponentov, potrebných na výrobu kníh, ako je lepidlo, kartóny či rôzne fólie, nám spôsobuje nepríjemné zásahy do edičného plánu. Meškanie titulov je dnes každodennou agendou, to však neznamená, že plánované knihy nevydáme. Prídu na trh neskôr, niektoré o niekoľko dní, iné aj o niekoľko mesiacov. Niekedy však musíme pristúpiť na kompromisné riešenia, keď knihu vydáme na inom papieri, ako sme plánovali, alebo v inom formáte. Horšie je zdražovanie všetkých materiálov – udržanie terajších cien kníh, ktoré sú oproti svetu skutočne nízke, je aktuálne nemožné. Nebude to však dramatické, aj keď nič nenaznačuje, že by sa situácia mohla v najbližších mesiacoch zlepšiť. Knihám veríme, sme si úplne istí, že tlačené knihy prežijú.

 

Magdalena Fazekašová, Trio Publishing

Po vyše dvoch desaťročiach som sa opäť stretla s tým, že tlačiareň nieto že nevedela povedať, kedy dokáže vytlačiť objednanú knihu, ale pomaly ani to nie, za koľko. Výrazne sa nás to dotklo pred Vianocami, keďže každým dňom, o ktorý sa titul dostane neskôr na trh, je nižšia šanca, že sa dostane k záujemcovi, ktorých je v predvianočnom čase oveľa viac ako inokedy. Pred Vianocami sme to ešte ako-tak ustáli, výraznejšie zvyšovanie cien predpokladám v prvých mesiacoch roka 2022, pretože do cien kníh sa premietnu nielen vyššie ceny papiera, ale aj lepenky, farieb, lepidla a v neposlednom rade – a výrazne – ceny energií. Tuším len cena práce (nás všetkých) zatiaľ zostáva nezmenená. Ruka v ruke so zvyšovaním vstupných cien na výrobu knihy sa – samozrejme – budú musieť zvýšiť spotrebiteľské ceny kníh, dokonca si myslím, že sa budú zvyšovať kontinuálne, kým sa ekonomická situácia neupokojí. Otázka je, ako na to zareagujú záujemcovia o kúpu kníh, či a koľko kníh si budú môcť dovoliť. Počas svojej dlhoročnej praxe som zažila niekoľko ekonomických „kríz“, ktoré výrazne ovplyvnili vydavateľské politiky a prejavili sa najmä v znižovaní vydaných nákladov kníh. Postupne sme sa z nákladov kníh, ktoré sa počítali na desiatky tisíc, dostali na desať, päť, dve a v poslednom čase aj na tisícové náklady. Týkalo sa to najmä domácich autorov a nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Či sa dá ísť ešte nižšie a či je to vôbec zmysluplné, zatiaľ neviem posúdiť. Dúfam však, že sa skôr či neskôr situácia upokojí a nájdeme spôsob, ako ostať s tlačenými knihami na trhu.

 

Ilustračné foto: Domáci autori v pestrej ponuke slovenských vydavateľstiev v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave.

Foto: Peter Sajkala