Vydavateľstvo PRO potešilo všetkých milovníkov umenia, a  nielen toho slovesného. Kniha veršov, hudby a obrazov s názvom Houslistka je určená ľuďom, ktorí ešte dokážu vnímať spriaznenosť slovenskej a českej kultúry. Poéziu českej autorky Mileny Fucimanovej inšpirovali obrazy Květoslavy Fulierovej, bratislavskej výtvarníčky s moravskými koreňmi. Jej verše do slovenčiny preložila poetka Marta Hlušíková a hudbu k veršom a obrazom skomponoval Ondřej Fuciman.

Dielo vzniklo ako podklad pre rovnomennú scénickú formu v naštudovaní brnenského Divadla hudby a poezie Agadir. Knižná verzia sa snaží zachytiť lyriku aj silné emócie prítomné vo veršoch, obrazoch i hudbe. Netradičný, skôr bibliofilský, formát obsahuje štrnásť grafických listov s voľne sa prelínajúcimi textami v češtine a slovenčine. Knihu dopĺňa aj CD so štúdiovým záznamom predstavenia.