Vyšiel česko-slovenský literárny kvartálnik 

Slovenský literárny klub v ČR bol založený asi pred rokom a združuje pomerne silnú komunitu slovenských autorov žijúcich v Čechách. Predsedníčkou klubu je Oľga Feldeková a čestným prezidentom spisovateľ a veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek. V októbri vyšlo prvé číslo literárneho štvrťročníka klubu Zrkadlenie – Zrcadlení. Časopis venovaný česko-slovenskému literárnemu kontextu v rozsahu asi dvesto strán sa zaoberá situáciou literatúry v Európe po spojení krajín Východu a Západu, vedou a umením, ich typickými znakmi a  vzájomným ovplyvňovaním a možným prienikom.  Kapitola Košický Franz Kafka približuje košického rodáka Sándora Máraiho. Z pera českej slovakistky Zdenky  Sojkovej sa dozvieme o niektorých neznámych faktoch zo života Ľudovíta Štúra. Knihu Juraja Kuniaka Púť k sebe hodnotí Vincent Šabík, časopis informuje o súťaži Poviedka 2004 na Slovensku, zoznámime sa s tvorbou slovenských autorov fejtónu v ČR a v recenznej časti napríklad s reakciami na Čítanku moderní slovenské literatury pro střední školy, ktorá vyšla v Slovensko-českom klube vlani. Autorsky prispeli Anton Hykisch, Emil Charous, Lubomír Machala, Peter Juščák, Vladimír Kavčiak, Viliam Klimáček, Ivan Klíma, Gustáv Murín, Jiřina Šiklová, Ivan Odilo Štampach, Nataša Tanská, Pavel Verner, Peter Zajac a ďalší. Ako z výpočtu mien i z názvu vyplýva, Zrcadlenie – Zrkadlení je koncipované dvojjazyčne.

Česko-slovenskú revue o literatúre Zrkadlenie – Zrcadlení možno kúpiť v sídle vydavateľa  Slovensko-českého klubu na Salmovskej ul. 11, Praha 2. Cena je 40 Kč.       

Jarmila Wankeová