V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 7. novembra v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV uskutočnila prezentácia monografie Podoby a premeny hrdinu v súčasnom divadle (Dagmar Podmaková a kol.). Kniha ponúka pohľad na rôzne podoby hrdinov a hrdiniek v súčasnom slovenskom divadle – tvoria ju referáty trinástich autorov z konferencie z minulého roka, ktorú zorganizovalo Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov a ÚDFV SAV. Akcia bola súčasťou propagácie pracovísk SAV s názvom Deň otvorených dverí – 9. novembra mali otvorené dvere aj v Ústave svetovej literatúry SAV.