Vyšla Kritická ročenka 2020

Nová kniha z vydavateľstva Literárneho informačného centra je už treťou v sérii výberov z literárnokritických textov.

Kritická ročenka 2020 vychádza v čase, ktorý by mal byť podľa prevažujúcej mienky nepriaznivým pre kultúru a umenie. V tom podstatnom jej samota či izolácia prajú. Je čas písať, čas čítať. Diela, ktorým je venovaná kritická reflexia sústredená v tejto antológii, vznikali väčšinou v čase, ktorý dnes pociťujeme ako minulý výraznejšie, než by tomu bolo za iných okolností, v čase „pred“. Tie najlepšie z nich však zaiste nepredstavujú niečo minulé, menej živé, prekonané. Nič také napokon nenaznačuje ani ich reflexia.

Antológia slovenskej literárnej kritiky Kritická ročenka 2020 nadväzuje na dve rovnomenné publikácie venované domácej kritike predchádzajúcich rokov (2018 a 2019). Prináša 21 recenzií od 17 autoriek a autorov, sedem z nich publikuje v ročenke prvýkrát. Pri výbere boli uplatnené rovnaké kritériá ako v minulých rokoch. Do antológie sú zaradené pôvodné kritické texty publikované roku 2020 v slovenčine, venované prvým vydaniam slovenskej poézie a prózy, teda knihám, ktoré vyšli v rokoch 2019 a 2020. Súčasťou antológie sú dve bilančné štúdie napísané pre tento projekt editormi Vladimírom Barboríkom (próza) a Viliamom Nádaskayom (poézia).

Kritickej ročenke 2020 nájdete texty autorov a autoriek: Katarína Badžgoňová, Magdalena Bystrzak, Peter Darovec, Daniel Domorák, Patrik Garaj, Ján Gavura, Ivana Hostová, Marianna Koliová, Peter Macsovszky, Matej Masaryk, Radoslav Passia, Dominika Petríková, Gabriela Rakúsová, Silvia Ruppeldtová, Lenka Šafranová, Jaroslav Šrank, Eva Urbanová

Viliam Nádaskay vám tomto titule povie viac aj vo videu na LIC_online. Knihu si môžete objednať priamo od nás za 6 € - možnosť "objednať" nájdete v detaile titulu

  • Vyšla Kritická ročenka 2020 - 0
  • Vyšla Kritická ročenka 2020 - 1